Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οργάνωση

 *Για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας και ένας Αρμόδιος Υπάλληλος Γραμματείας για την υποστήριξη των ΦμεΑ καθώς και οι Αναπληρωτές τους.

Γρήγορη Πρόσβαση