Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οργάνωση

Ιεραρχική Δομή Οργανογράμματος της Μονάδας Προσβασιμότητας: 1. Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων 1.1 Επιτροπή Προσβασιμότητας ΦμεΑ 1.1.1 Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ 1.1.1.1 Τμήμα Προσβασιμότητας στον Χώρο 1.1.1.2 Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας 1.1.1.3 Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 1.1.1.4 Υπηρεσία Μεταφοράς 1.1.1.5 Σύμβουλοι Καθηγητές Τμημάτων των Σχολών* και 1.1.1.6 Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματειών Τμημάτων των Σχολών*
 *Για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας και ένας Αρμόδιος Υπάλληλος Γραμματείας για την υποστήριξη των ΦμεΑ καθώς και οι Αναπληρωτές τους.

Γρήγορη Πρόσβαση