Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταγραφή Αναγκών Φοιτητών

Το ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του προς τους φοιτητές με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές παθήσεις, επιδιώκει τη συστηματική καταγραφή των αναγκών τους, είτε εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις ή με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, είτε απέκτησαν την αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η καταγραφή αυτή άρχισε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και επιτυγχάνεται μέσω της συμπλήρωσης του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών (ΕΚΑ).

Δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει την αίτηση μόνος του ή να μετακινηθεί για να την υποβάλει, η υποβολή του ΕΚΑ γίνεται με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

Η υποβολή του ΕΚΑ μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή, ενώ σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του εντύπου μπορεί να γίνει νέα υποβολή του.

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών Κατεβάστε το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω:
Κατεβάστε το Adobe Reader