Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταγραφή Αναγκών Φοιτητών

Το ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του προς τους φοιτητές με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές παθήσεις, επιδιώκει τη συστηματική καταγραφή των αναγκών τους, είτε εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις ή με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, είτε απέκτησαν την αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η καταγραφή αυτή άρχισε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και επιτυγχάνεται μέσω της συμπλήρωσης του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών (ΕΚΑ).

Δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει την αίτηση μόνος του ή να μετακινηθεί για να την υποβάλει, η υποβολή του ΕΚΑ γίνεται με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

  • Ηλεκτρονική συμπλήρωση του προσβάσιμου ΕΚΑ στην ιστοθέση ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ. Ο φοιτητής που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του και έχει λάβει Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) από τη Γραμματεία, μπορεί να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ΕΚΑ αφού επιλέξει «Είσοδος Φοιτητών» στην αρχική σελίδα της ιστοθέσης ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ.
  • Αποστολή του συμπληρωμένου ΕΚΑΆνοιγμα σε νέο παράθυρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr ή στη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή. Σε αυτή την περίπτωση για να συμπληρώσετε το ΕΚΑ στο pdf αρχείο μπορείτε να κάνετε ένα εκ των δύο α) να το ανοίξετε με Adobe Reader, να το συμπληρώσετε και να επιλέξετε αποθήκευση ή β) να το ανοίξετε στο φυλλομετρητή σας (browser), να το συμπληρώσετε και να επιλέξετε Δεξί κλικ > Αποθήκευση ως…
  • Εκτύπωση, συμπλήρωση και υποβολή του ΕΚΑΆνοιγμα σε νέο παράθυρο  στη Γραμματεία του Τμήματος του φοιτητή.
  • Εκτύπωση, συμπλήρωση και υποβολή του ΕΚΑΆνοιγμα σε νέο παράθυρο με φυσική παρουσία στη Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ ή στη Γραμματεία του Τμήματoς του φοιτητή.
  • Συμπλήρωση και υποβολή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπαλλήλους της Μονάδας Προσβασιμότητας ή τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος του φοιτητή.

Η υποβολή του ΕΚΑ μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή, ενώ σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του εντύπου μπορεί να γίνει νέα υποβολή του.

Έντυπο Καταγραφής Αναγκών Κατεβάστε το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω:
Κατεβάστε το Adobe Reader