Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταγραφή Περιορισμών και Εμποδίων

Το ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του προς τους φοιτητές με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές παθήσεις, επιδιώκει τη συστηματική καταγραφή των περιορισμών και των εμποδίων που συναντούν είτε εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις ή με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, είτε απέκτησαν την αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η καταγραφή αυτή επιτυγχάνεται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας Καταγραφής Περιορισμών. Η υποβολή της φόρμας ΚαΠ γίνεται με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:
    • Εκτύπωση, συμπλήρωση και υποβολή της ΚαΠ με φυσική παρουσία στη Μονάδα Προσβασιμότητας.
    • Συμπλήρωση και υποβολή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης με τα στελέχη της Μονάδας Προσβασιμότητας.
    • Αποστολή της συμπληρωμένης ΚαΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr. Σε αυτή την περίπτωση για να συμπληρώσετε την ΚαΠ στο PDF αρχείο θα πρέπει να το ανοίξετε με Adobe Reader, να το συμπληρώσετε και να επιλέξετε αποθήκευση.
Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να υπάρξει πρώτα επικοινωνία με στέλεχος της ΜοΠρο που θα ενημερώσει τον φοιτητή για τη Μονάδα και τις Υπηρεσίες που παρέχει και θα λύσει τυχόν απορίες που σχετίζονται με τη συμπλήρωση της ΚαΠ. Η υποβολή της ΚαΠ μπορεί να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή, ενώ σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του εντύπου μπορεί να γίνει νέα υποβολή της.
ΚΑΠ PDF
Φόρμα ΚαΠ
Για να δείτε την παραπάνω φόρμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω: Κατεβάστε το Adobe Reader