Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κωδικοί αναπηριών, σοβαρών παθήσεων, μαθησιακών δυσκολιών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τη σταθερή κωδικοποίηση (ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής) που χρησιμοποιούμε στο ΕΚΠΑ για τους φοιτητές που έκαναν εγγραφή με το 5% (πρώην 3%) και την αντιστοίχισή τους με τους τρέχοντες κωδικούς του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στον πίνακα αυτό κάνουμε μόνο εισαγωγές (όχι αλλαγές ή διαγραφές).
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δυστυχώς καταργεί και προσθέτει παθήσεις από έτος σε έτος χωρίς να κρατά σταθερή την κωδικοποίησή τους.
* Οι Γραμματείες λαμβάνουν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των "κωδικό εισαγωγής" των φοιτητών, αλλά περνούν στην καρτέλα του φοιτητή τον "κωδικό ΕΚΠΑ", ώστε οι κωδικοί να έχουν συνέπεια από το ένα ακαδημαϊκό έτος στο επόμενο.
Κωδικός ΕΚΠΑ

(καρτέλα φοιτητή*)
Σύντομο λεκτικό πάθησης ΕΚΠΑΚωδικός και λεκτικό Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-24

(κωδικός εισαγωγής*)
01Τυφλοί01 ΤΥΦΛΟΙ
02Μειωμένη οπτική οξύτητα02 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
03Κωφοί03 ΚΩΦΟΙ
04Κωφάλαλοι04 ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05Μεσογειακή Αναιμία05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
06Δρεπανοκυτταρική Αναιμία05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
07Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
08Συγγενή Υδροκεφαλία 06 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
09Μυϊκή Δυστροφία Duchenne07 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
10Αγγειακή Δυσπλασία Εγκεφαλικού Στελέχους08 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
11Κακοήθεις Νεοπλασίες09 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ή ΝΟΣΟΥΝ)ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
12Σύνδρομο Toy Bund Chiari10 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
13Νόσο του Fabry11 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
14Ινοκυστική Νόσο (Παγκρέατος, Πνευμόνων)12 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
15Σκλήρυνση Κατά Πλάκας13 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
16Βαριά Μυασθένεια14 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
17Νεφροπαθείς σε Αιμοκάθαρση ή Περιτοναϊκή Κάθαρση15 ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΄Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
18Συγγενική Αιμορραγική Διάθεση - Αιμορροφιλίες16 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩ
19Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών17 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
20Μεταμόσχευση Κερατοειδούς Χιτώνος18 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
21Μεταμόσχευση Καρδιάς19 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
22Μεταμόσχευση Ήπατος20 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
23Μεταμόσχευση Πνευμόνων21 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
24Μεταμόσχευση Νεφρού22 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
25Μεταμόσχευση Παγκρέατος23 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
26Μεταμόσχευση Λεπτού Εντέρου24 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
27Νεανικό Διαβήτη Τύπου Ι25 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
28Σύνδρομο Evans26 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
29Πολυμεταγγιζόμενοι με Μεσογειακή Αναιμία05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
30Κινητικά Προβλήματα27 ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
31Φαινυλκετονουρία28 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
32Συγγενή Θρομβοφιλία σε Δια Βίου Αγωγή29 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
33Αρρυθμογόνο Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας 30 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
34Νόσο Gaucher31 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
35Σύμπλοκες Συγγενείς Καρδιοπάθειες32 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ
36Μονήρη Κοιλία
37Κοινό Αρτηριακό Κορμό
38Πάθηση Μυοκαρδίου-Μόνιμη Διαταραχή Λειτουργίας
39Υπερτροφικό Τύπο Μυοκαρδιοπάθειας33 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
40Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση34 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
41Σοβαρή Πνευμονική Ίνωση 35 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
42Σύνδρομο Brugada
43Ιδιοπαθή Κοιλιακή Ταχυκαρδία με Απινιδωτή36 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
44Γλυκογονιάσεις37 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
45Κίρρωση Ήπατος με Πυλαία Υπέρταση38 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
46Πυλαία Υπέρταση λόγω Υποπλασίας Πυλαίας Φλέβας39 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
47Νόσο του Crohn40 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY CROHN ΜΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
48Νόσο Wilson41 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
49Πολλαπλή Νευρινωμάτωση (Recklinghausen)42 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
50Πολλαπλούν Μυέλωμα43 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
51Σαρκοείδωση44 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΚΝΣ
52Αυτοάνοση Ηπατίτιδα45 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
53Σπειραματονεφρίτιδα79 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ, ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ, ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ Ή ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ (ΠΡΕΔΝΙΖΟΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 0,5 MG/KG ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ)
54Λαρυγγεκτομή Ολική46 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
55Κρανιοφαρυγγίωμα του Εγκεφάλου47 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
56Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο48 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΚΝΣ ΄Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ ΄Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
57Συστηματική Σκληροδερμία49 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
58Σύνδρομο Βραχέος Εντέρου75 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
59Ελκώδη Κολίτιδα σε Φαρμακευτική Αγωγή50 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ,ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
60Ελκώδη Κολίτιδα Υποβληθέντες σε (πρωκτο)κολεκτομή51 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ ΄Η ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΄Η ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
61Αυτοάνοση Θρομβοπενία52 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
62Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα54 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
63Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Aids)55 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ HIV ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
64Νυκτερινή Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία56 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
65Ιδιοπαθή Θρομβοπενική Πορφύρα
66Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία52 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
67Σύνδρομο Klippel Feil53 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
68Σπάνια Σύνδρομα - Νοσήματα57 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΄Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
69Σύνδρομο Klipper Trenaunay-Weber58 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER
70Βλεννοπολυσακχαρίδωση Τύπου 659 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6
71Δερματομυοσίτιδα 60 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
72Σύνδρομο Mukle Wells61 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ NALP3 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λ.Χ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ IL-1)
73Κληρονομικό Αγγειοοίδημα62 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ
74Καλοήθη Όγκο Γέφυρας Εγκεφάλου63 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
75Ρήξη Ανευρύσματος με Αιμορραγία και Υδροκέφαλο64 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
76Συγγενή Αιμολυτική Αναιμία ή Αναιμία Diamondblackfan05 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΄Η ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
77Δυσερυθροποιητική Αναιμία65 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ
78Οζώδη Σκλήρυνση ή Νόσο του Bourneville66 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Ή ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ BOURNEVILLE (ΦΑΚΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΝΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ, ΟΠΩΣ ΑΤΑΞΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ)
79Σύνδρομο Marfan67 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΡΦΑΝ
80Σύνδρομο Crouzon ή Κρανιοπροσωπική Δυσόστωση68 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CROUZON Ή ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΣΟΣΤΩΣΗ
81Μελορεόστωση 69 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΡΕΟΣΤΩΣΗ ΜΕ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ
82Ιχθυασιοειδή Ερυθροδερμία 70 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΧΘΥΑΣΙΟΕΙΔΗ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
83Φαρμακοανθεκτική Επιληψία71 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
84Συστηματική Μαστοκυττάρωση72 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΒΙΟΨΙΑ ΜΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΡΥΠΤΑΣΗΣ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
85Νόσο Kawasaki73 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ KAWASAKI ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Ή ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
86Φυλλώδη Ιχθύαση74 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΩΔΗ ΙΧΘΥΑΣΗ
87Ιδιοπαθές Νεφρωσικό Σύνδρομο76 ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (ΔΟΣΕΙΣ ΠΡΕΔΝΙΖΟΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >0,5 MG/KG ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ, ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ Ή ΒΙΟΛΟΠΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ Η ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ)
88Αγγειίτιδα77 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
89Βαριές Συγγενείς Ανοσοανεπάρκειες 78 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
90Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (στάδιο C)80 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΣΤΑΔΙΟ C) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3 ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ P.JIROVECI, ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΠΤΙΔΑ, ΚΡΥΠΤΟΣΠΟΡΙΔΙΩΣΗ, ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΩΣΗ, ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ, ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΣΑΡΚΩΜΑ KAPOSI, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ, ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΣΟΣ ΑΠΟ MYCOBACTERIUM, AVIUM COMPLEX, ΚΡΥΠΤΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΙΣΧΝΑΣΗΣ
91Αγγειίτιδα Takayashu81 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ TAKAYASHU ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
92Απλαστική Αναιμία82 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
93Ανεπάρκεια Ενζύμου Ορνιθινοτρανσκαρβαμυλάσης83 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΥ ΟΡΝΙΘΙΝΟΤΡΑΝΣΚΑΡΒΑΜΥΛΑΣΗΣ
94Νωτιαία Μυική Ατροφία (SMA)84 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
95Συστηματική Ιστιοκυττάρωση Langerhans85 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS
96Νευρολογική Συνδρομή Guillan Barre86 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ GULLAIN BARRE ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
97Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο87 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
98Κατεχολαμινεργική Πολύμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία88 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
99Σύνδρομο Ladd89 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LADD
100Προϊούσα Οικογενη Ενδοηπατική Χολοσταση 3 (PFIC3)90 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ 3 (PFIC3)
101Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή91 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
102Αγκυλοποιητική ή Ψωριασική Σπονδυλοαρθρίτιδα92 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ή ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ή ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
103Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφρίδιων93 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
104Ιδιοπαθή Μυοκλονική Επιληψία94 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
105Εγκεφαλική Παράλυση Τύπου Δεξιάς Σπαστικής Ημιπληγίας95 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
106Εγκεφαλική Παράλυση96 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
107Αυθόρμητη Ενδοκράνια Υπόταση, σύνδρομο Chiari Τύπου Ι97 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΟΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ CHIARI ΤΥΠΟΥ Ι ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
108Νόσο Ollier98 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ OLLIER ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
109Υποφωσφαταιμική Ραχίτιδα99 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗ ΡΑΧΙΤΙΔΑ
110Χρονιά Αισθητικοκινητική Αξονική Πολυνευροπάθεια100 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
111Πρωτοπαθείς Όγκοι Μυοκαρδίου101 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
112Σοβαρές Σύμπλοκες Συγγενείς Καρδιοπάθειες
α) με πνευμονική αγγειακή νόσο και πνευμονική υπέρταση συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Eisenmenger
β) κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθειες
γ) διπλοέξοδος δεξιά κοιλία
δ) κυκλοφορία Fontan η τύπου Fontan
ε) διακοπή αορτικού τόξου
στ) ατρησία πνευμονικής αρτηρίας
ζ) συστηματική δεξιά κοιλία
η) μονήρης κοιλία
Θ) αρτηριακός κορμός
ι) συμπλοκές ανωμαλίες της κολποκοιλιακής η κοιλοαρτηριακής σύνδεσης
102 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Α) ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ EISENMENGER
Β) ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Γ) ΔΙΠΛΟΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ FONTAN Ή ΤΥΠΟΥ FONTAN
Ε) ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΣΤ)ΑΤΡΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
Ζ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ
Η) ΜΟΝΗΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑ
Θ) ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
Ι) ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ Ή ΚΟΙΛΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
113Μέτριες Σύμπλοκες ή Άλλες Συγγενείς Καρδιοπάθειες εφόσον
α) φέρουν απινιδωτή
β) λαμβάνουν θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια
γ) είχαν πριν την αγωγή αυξημένους βιοδεικτες (ΒNP, NTpro BNP)
103 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΦΟΣΟΝ
Α) ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Β) ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Γ) ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΒNP, NTpro BNP)
114Μυοκαρδιοπάθειες με Χαμηλό Κλάσμα Εξώθησης Ίσο ή Μικρότερο του 40%104 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΙΣΟ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 40%
115Ανωμαλία Ebstein με Καρδιακή Ανεπάρκεια105 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑ EBSTEIN ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
990ΚΕΠΑ - Με Ποσοστό Αναπηρίας
Να μη χρησιμοποιείται στις νέες εισαγωγές φοιτητών στο Φοιτητολόγιο.
991Μαθησιακές Δυσκολίες (κωδικός από ΜοΠρο)
992ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας) (κωδικός από ΜοΠρο)
993Διάχυτες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (κωδικός από ΜοΠρο)
994Ψυχικές Διαταραχές (κωδικός από ΜοΠρο)