Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιθυμώ να γίνω Εθελοντής

Ποιες δράσεις μπορώ να αναλάβω ως εθελοντής στο πλαίσιο της υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ);

Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις:

Να αναλάβουν την εξοικείωση των πρωτοετών ΦμεΑ με τους χώρους του πανεπιστημίου και να τους συμβουλεύσουν για θέματα που αφορούν στην φοιτητική ζωή.

 • Να εξασφαλίσουν τη πρόσβαση των ΦμεΑ στους χώρους της σχολής, αναλαμβάνοντας ρόλο συνοδού εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, εστιατόριο, γραμματεία, βιβλιοθήκη, στάσεις ΜΜΜ γύρω από το κτήριο).
 • Να ενδυναμώσουν τη συμμετοχή των ΦμεΑ στις παραδόσεις μαθημάτων, στις κλινικές ασκήσεις ή στα εργαστήρια παρέχοντάς τους σημειώσεις, υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων ή μεταφέροντάς τους τις οπτικές ή ακουστικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο μάθημα.
 • Να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΦμεΑ στο εκπαιδευτικό υλικό μετατρέποντας σημειώσεις σε ψηφιακή προσβάσιμη μορφή ή συλλέγοντας τα συγγράμματα που χορηγούνται από τον ΕΥΔΟΞΟ από τα σημεία διανομής.
 • Να υποστηρίξουν ΦμεΑ στη μελέτη αφιερώνοντας κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα για ομαδική μελέτη ή βοηθώντας στην οργάνωση της μελέτης.
 • Να διοργανώνουν εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. χειρισμός εφαρμογών λογισμικού Η/Υ).
 • Να συμβάλλουν στη διατήρηση της επαφής των ΦμεΑ με την ακαδημαϊκή λειτουργία.

Υπάρχουν περιορισμοί στις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντές;
 • Οι εθελοντές δεν μπορούν να αναλάβουν την υποστήριξη των ΦμεΑ με δική τους πρωτοβουλία. Οι αντιστοιχίσεις εθελοντή-ΦμεΑ πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης (ΥΕΥ) στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Οι συνεργασίες αφορούν αποκλειστικά σε θέματα σπουδών και πραγματοποιούνται μόνο σε μέρη που σχετίζονται με το ΕΚΠΑ και τα οποία έχουν οριστεί σε συνεργασία με την ΥΕΥ.
 • Όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές δίνουν συνέντευξη και λαμβάνουν κατάρτιση, η οποία τους προετοιμάζει για τις δράσεις που θα αναλάβουν.
 • Οι εθελοντές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναλάβουν μία δράση που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους ίδιους, για τους ΦμεΑ ή για κάποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, συνοδεία στη τουαλέτα, χρήση απότομης διαδρομής). Επίσης, οι εθελοντές δεν παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Οι εθελοντές δεν μπορούν να υποστηρίξουν ΦμεΑ σε κάτι που θεωρούν οι ίδιοι αντιδεοντολογικό (π.χ. χρήση ναρκωτικών, σκονάκι στις εξετάσεις) ή αντιβαίνει σε όσα ορίζονται στους “Όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης”.
 • Οι εθελοντές δεν αναλαμβάνουν κάτι που μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι ΦμεΑ (π.χ. επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας).
 • Δεν αναμένεται από τη συνεργασία των ΦμεΑ με εθελοντές να αναπτυχθούν στενές προσωπικές σχέσεις, όπως φιλίες. Οι εθελοντές θεωρούνται πρόσωπα που βοηθούν τους ΦμεΑ να νιώσουν άνετα και να αποκτήσουν δικούς τους φίλους.
 • Οι εθελοντές επικοινωνούν και συναναστρέφονται απευθείας με τον ίδιο τον ΦμεΑ. Τα μέλη της οικογένειάς του, εάν είναι αναγκαία η παρουσία τους στο χώρο της σχολής, μπορούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ΦμεΑ-εθελοντή να απομακρύνονται, για παράδειγμα να πηγαίνουν για ένα καφέ.
 • Το ΕΚΠΑ δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές φοιτητές για να επιτευχθεί η συμπερίληψη των ΦμεΑ. Η ΥΕΥ συνεργάζεται με τις ήδη υπάρχουσες δομές, όργανα ή υπηρεσίες του ΕΚΠΑ τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την άρση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ΦμεΑ, χωρίς να επικαλύπτει τις αρμοδιότητές τους. Οι δράσεις των εθελοντών είναι συμπληρωματικές.

Θέλω να ενταχθώ για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εθελοντισμού.

Για να ενταχθείς στους εθελοντές της Μονάδας Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) θα πρέπει:

 • να συμμετάσχεις σε μια συνάντηση ενημέρωσης,
 • να δώσεις μια σύντομη συνέντευξη,
 • να καταθέσεις μια υπεύθυνη δήλωση πως δεν πάσχεις από ψυχική διαταραχή στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να εκδηλώσεις συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τη δική σου ή των άλλων (π.χ. τάσεις αυτοκτονίας, χρήση ουσιών, ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού, παρορμητικότητα),
 • να ακολουθείς τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της ΜοΠρο του ΕΚΠΑ και να έχεις υπογράψει τη δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης ΦμεΑ.

Επικοινώνησε με τη Μονάδα Προσβασιμότητας στο τηλέφωνο 2107275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.


Πρέπει να έχω κάποια προηγούμενη εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις;

Όχι.

Η προετοιμασία σου για τις δράσεις που θα αναλάβεις γίνεται με ταχύρρυθμη κατάρτιση από την ΥΕΥ, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εξατομικευμένα ή σε ομάδες και πάντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σου.

Η ΜοΠρο ενθαρρύνει τους εθελοντές να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο τις καταρτίσεις που οργανώνει, εάν τους το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.

Οι καταρτίσεις αφορούν τα εξής θέματα:

 • αναπηρία, στερεότυπα και προκαταλήψεις (βιωματικό εργαστήριο, 2 ώρες)
 • τεχνικές συνοδού χρήστη χειροκίνητου αμαξιδίου (βιωματικό εργαστήριο, 4 ώρες)
 • τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης (βιωματικό εργαστήριο, 4 ώρες)
 • συνεργασία με φοιτητές που έχουν απώλεια ακοής (2 ώρες)
 • συνεργασία με φοιτητές που παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (2 ώρες)
 • συνεργασία με φοιτητές που έχουν ΔΕΠΥ (2 ώρες)
 • εντυποαναπηρία και εκπαιδευτικό υλικό: προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα (Ενημέρωση, 2 ώρες)
 • καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας στον δομημένο χώρο (4 ώρες)

Το πρόγραμμα κατάρτισης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της μονάδας.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.


Πόσο θα διαρκέσει η δέσμευση μου;

Η δέσμευση του ενεργού εθελοντή ισχύει για ένα εξάμηνο. Μπορείς όμως να ανανεώνεις το ενδιαφέρον σου για παροχή εθελοντικής υποστήριξης σε ΦμεΑ για όσο διαρκεί η φοίτησή σου και ανάλογα με το πρόγραμμά σου.


Πόσες ώρες την εβδομάδα θα χρειαστεί να διαθέσω;

Εξαρτάται από πρόγραμμά σου. Μπορείς για παράδειγμα να επιλέξεις δράσεις που αφορούν μαθήματα τα οποία παρακολουθείς ή διαδρομές που διασχίζεις ούτως ή άλλως, ώστε να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμά σου.

Εναλλακτικά, μπορείς, ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο σου, να αφιερώνεις από 20 λεπτά ως 15 ώρες κάθε εβδομάδα για την υποστήριξη των συμφοιτητών σου.


Θα συνοδεύω φοιτητές του Τμήματός μου;

Ιδανικά, οι αντιστοιχήσεις στις οποίες προχωρά η ΥΕΥ αφορούν φοιτητές του ιδίου τμήματος/της ίδιας σχολής και ίδιου εξαμήνου που παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το γνωστικό αντικείμενο και να συμβαδίζουν τα προγράμματά τους.

Ωστόσο, αν η αντιστοίχιση εθελοντών-ΦμεΑ που να φοιτούν στο ίδιο τμήμα και στο ίδιο εξάμηνο δεν είναι εφικτή, μπορεί να γίνει αντιστοίχιση σε ΦμεΑ άλλων ετών, τμημάτων ή και σχολών, εάν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Εάν έχεις τη διάθεση και τον χρόνο να υποστηρίξεις άτομα που φοιτούν σε σχολή διαφορετική από τη δική σου, η συμμετοχή σου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Μη διστάσεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου.


Το πρόγραμμά μου είναι περιορισμένο/δεν παρακολουθώ συστηματικά κάποιο μάθημα/τα κενά μου δεν είναι σταθερά. Μπορώ παρ’ όλ’ αυτά να ενταχτώ στο πρόγραμμα εθελοντισμού;

Υπάρχουν δράσεις που ίσως να σου ταιριάζουν και να μπορείς να τις αναλάβεις. Επικοινώνησε με τη ΥΕΥ για να ενημερωθείς για τις δυνατότητες που υπάρχουν.


Μπορώ να επιλέγω τις δράσεις που θα αναλάβω;

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, θα συμπληρώνεις τη Φόρμα Εθελοντή (ΦΕ) στην οποία θα αναφέρεις για πόσες ώρες την εβδομάδα θα ήθελες να δραστηριοποιηθείς.

Έπειτα, θα ενημερώνεσαι για τις διαθέσιμες δράσεις σε κάθε τμήμα/σχολή και θα επιλέγεις εκείνες τις οποίες μπορείς να αναλάβεις.

Η ΥΕΥ αξιολογεί ποιος από τους εθελοντές που δήλωσαν ενδιαφέρον για την κάθε δράση είναι ο καταλληλότερος. Κατόπιν, θα έρχεται σε επικοινωνία με τον εθελοντή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που του ανατέθηκαν και για να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να τις αναλάβει.


Θέλω να δηλώσω τις διαθεσιμότητές μου για το τρέχον εξάμηνο.

Εάν έχεις εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα βήματα, συμπλήρωσε την Φόρμα Εθελοντή (ΦΕ).


Συμπλήρωσα τη Φόρμα Εθελοντή (ΦΕ). Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
 1. Θα λάβεις με e-mail έναν σύνδεσμο, ο οποίος θα σε παραπέμπει στις διαθέσιμες δράσεις και θα σου επιτρέπει να επιλέξεις εκείνες που σε ενδιαφέρουν.
 2. Η ΥΕΥ θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου για να σε ενημερώσει αναλυτικά για όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις δράσεις που θα σου ανατεθούν. Εάν συμφωνήσεις, θα αναζητήσετε ημερομηνία και ώρα για τη πρώτη συνάντηση με τον/την ΦμεΑ που θα υποστηρίξεις.
 3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, η οποία θα γίνει στη σχολή του/της ΦμεΑ, θα γίνει αναφορά στους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού και θα διευκρινιστούν οι δράσεις που θα αναλάβει κάθε εθελοντής. Έπειτα, θα υπογράψετε το συμφωνητικό εθελοντικής συνεργασίας, το οποίο πλαισιώνει και οριοθετεί τη συνεργασία σας.
 4. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας θα στέλνεις κάθε εβδομάδα ανατροφοδότηση στην ΥΕΥ (βλ. ημερολόγιο συνεργασίας). Εάν προκύπτουν ζητήματα κατά τη διάρκεια κάποιας συνεργασίας, η ΥΕΥ θα μεριμνήσει για την επίλυσή τους.
 5. Στο τέλος του εξαμήνου θα συμπληρώσεις σύντομα έντυπα αξιολόγησης με τα οποία θα αξιολογείς την εμπειρία σου από τη συνεργασία με τον/την ΦμεΑ.
 6. Η υποβολή της ΦΕ γίνεται κάθε εξάμηνο, ύστερα από δική σου πρωτοβουλία.
 7. Εάν δεν επιθυμείς να ανανεώσεις τη συμμετοχή σου σε δράσεις εθελοντικής υποστήριξης ΦμεΑ, θα κληθείς από την ΥΕΥ να συμπληρώσεις μια Φόρμα Αποχώρησης Εθελοντή.

Η ΥΕΥ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συνεργασίας μου με τον/την ΦμεΑ;

Ναι. H ΥΕΥ εποπτεύει τις συνεργασίες εθελοντών-ΦμεΑ με στόχο να διασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικές και ευχάριστες για όλους με τους παρακάτω τρόπους:

 • Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στέλνουν εβδομαδιαία ανατροφοδότηση, η οποία επιτρέπει στην ΥΕΥ να διαπιστώνει εάν οι συνεργασίες κυλούν εντός του προκαθορισμένου πλαισίου ή την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων (βλ. ημερολόγιο συνεργασίας).
 • Παρέχεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας συνάντησης μεταξύ στελέχους της ΜοΠρο και των εθελοντών που επιθυμούν να ανταλλάξουν εμπειρίες, προβληματισμούς και καλές πρακτικές.

Άμεση μεσολάβηση της ΥΕΥ αν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα από τους εμπλεκόμενους.


Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις μου έναντι της ΜοΠρο;
 • Να συμμορφώνεσαι με της όρους συμμετοχής της ΥΕΥ.
 • Να στέλνεις συστηματική ανατροφοδότηση στην ΥΕΥ (βλ. Ημερολόγιο Συνεργασίας)
 • Να ενημερώνεις έγκαιρα αν τελικά δεν μπορείς να αναλάβεις κάποια αποστολή που σου έχει ανατεθεί.
 • Να συμπληρώνεις τα έντυπα αξιολόγησης στο τέλος του εξαμήνου.
 • Να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο αποχώρησης όταν δεν θα επιθυμείς πλέον να είσαι ενεργός εθελοντής.