Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσαρμογές στις Εξετάσεις

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 τις “Κατευθυντήριες Οδηγίες Σχετικά με τους Ενδεδειγμένους Τρόπους Εξέτασης των Φοιτητών με Αναπηρία“. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες απευθύνονται προς τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τους φοιτητές με αναπηρία, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρές παθήσεις, με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτηση όλων των φοιτητών στο ΕΚΠΑ. Σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση τους διαδραματίζει ο Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης αφορούν εύλογες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις, και δεν έχουν σκοπό να επέμβουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ή να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία του διδάσκοντα.

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα προβολής PDF. Αν δεν έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν το Adobe Reader ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Κατεβάστε το Adobe Reader