Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διευκολύνσεις στις Εξετάσεις

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2011 τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σχετικά με τους Ενδεδειγμένους Τρόπους Εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία, μαθησιακή δυσκολία ή σοβαρή ασθένεια. Σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών διαδραματίζει ο Σύμβουλος Καθηγητής. Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες απευθύνονται προς τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και τους φοιτητές με αναπηρία, μαθησιακή δυσκολία ή σοβαρή ασθένεια, με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτησή τους στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις, και δεν έχουν σκοπό να επέμβουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ή να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία του διδάσκοντα.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης
Κατεβάστε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σχετικά με τους Ενδεδειγμένους Τρόπους Εξέτασης των ΦμεΑ σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader.
Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω:
Κατεβάστε το Adobe Reader