Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης Φοιτητών με Αναπηρία

Γενικά

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης (ΥΕΥ) είναι ο συντονισμός της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς υποστήριξης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους από καταρτισμένους εθελοντές συμφοιτητές τους.

Η ΥΕΥ συντονίζει ένα δίκτυο αλληλέγγυων φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συμπορευτούν με τους συμφοιτητές τους σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο μιας επίσημης συνεργασίας βασισμένης στο μοντέλο ισοτίμων (peer-to-peer).

Οι εθελοντές προσφέροντας μία ευρεία γκάμα μορφών υποστήριξης συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των ΦμεΑ στη ακαδημαϊκή λειτουργία και στους χώρους του ΕΚΠΑ καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους.

Η μορφή της υποστήριξης διαμορφώνεται ανάλογα με τα εμπόδια δραστηριότητας και τους περιορισμούς που συναντούν οι ΦμεΑ κατά τη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή λειτουργία.

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενδεικτικά, οι εθελοντές μπορούν να αναλάβουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις:

Υποδοχή πρωτοετών

 • Εξοικείωση των ΦμεΑ με τους χώρους στους οποίους διεξάγονται τα μαθήματα.
 • Παροχή συμβουλών για τη φοιτητική ζωή.

 Συνοδεία στις διαδρομές εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ

 • Αίθουσες διδασκαλίας.
 • Κυλικείο.
 • Εστιατόριο.
 • Γραμματεία,
 • Βιβλιοθήκη.
 • Γραφεία προσωπικού.
 • Στάσεις ΜΜΜ γύρω από το κτήριο.
Γίνε εθελοντής, συνόδεψέ τον στους χώρους της σχολής

Ενίσχυση της συμμετοχής ΦμεΑ κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, των κλινικών ασκήσεων ή των εργαστηρίων

 • Παροχή σημειώσεων.
 • Υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων.
 • Ενημέρωσή για οπτικές ή ακουστικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο μάθημα.
Γίνε εθελοντής, κράτα του τις σημειώσεις του μαθήματος

Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή προσβάσιμη μορφή

 • Σημειώσεις συμφοιτητών.
 • Σημειώσεις και παρουσιάσεις διδασκόντων.
 • Συγγράμματα.

Υποστήριξη στη μελέτη

 • Συγκρότηση ομάδων μελέτης.
 • Καθοδήγηση από φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων.
 • Ανάπτυξη πλάνου οργάνωσης μελέτης.

Διοργάνωση εργαστηρίων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ΦμεΑ
Χειρισμός εφαρμογών λογισμικού.

Ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας

 • Ενημέρωση για το τι έγινε στο μάθημα.
 • Προώθηση ανακοινώσεων.

Παραλαβή συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ από τα διάφορα σημεία διανομής

Γίνε Εθελοντής, φέρε μας τα συγγράμματα που διανέμονται μακριά από το σπίτι του

 

Μορφές Συνεργασίας

Οι συνεργασίες εθελοντών-ΦμεΑ μπορούν να είναι είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως.

O/H ΦμεΑ μπορεί να γνωρίζει τους εθελοντές που τον/την υποστηρίζουν ή η συνεργασία τους να είναι εντελώς ανώνυμη. Στη δεύτερη περίπτωση οι εθελοντές υποστηρίζουν ΦμεΑ με κατά μόνας εργασία.

Η δια ζώσης υποστήριξη ΦμεΑ μπορεί να γίνεται από έναν εθελοντή ή και σε ομάδες μαζί με άλλους εθελοντές και ΦμεΑ.

Οι μορφές συνεργασίας μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • Συστηματική συνεργασία από την αρχή του εξαμήνου ως το τέλος του διδακτικού εξαμήνου.
 • Έκτακτη συνεργασία, όταν προκύπτει έκτακτο αίτημα.
 • Συνεργασία κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

Στιγμιότυπα από εθελοντικές δράσεις

Βοηθός γραφής
Ανάγνωση κειμένου
Συνοδεία
Βιωματική ομάδα χρήσης αμαξιδίου
Συνοδεία

Αφίσες καμπάνιας ευαισθητοποίησης

 
αφίσα γίνε εθελοντής 2