Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σε ποιούς φοιτητές απευθύνεται

Δυνητικοί αποδέκτες των υπηρεσιών της ΜοΠρο είναι φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με πιστοποιημένη από δημόσιο νοσοκομείο ή φορέα:

  • αισθητηριακή αναπηρία,
  • κινητική αναπηρία,
  • μαθησιακή δυσκολία / δυσλεξία,
  • διάχυτες νευροαναπτυξιακές διαταραχές / αυτισμό / Asperger,
  • σοβαρή ασθένεια,
  • σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Μπορείτε να δείτε το σύνολο των παθήσεων στον πίνακα κωδικοποίησης που χρησιμοποιούμε στο ΕΚΠΑ "Κωδικοί αναπηριών, σοβαρών παθήσεων, μαθησιακών δυσκολιών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών".