Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Οι παρακάτω οδηγίες απευθύνονται προς όλους τους συγγραφείς κειμένων ή παρουσιάσεων, ιδιώτες ή στελέχη του δημοσίου (όπως εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων) ώστε τα αρχεία που αναπτύσσουν να είναι σε προσβάσιμη μορφή, δηλαδή να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά περισσότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των Ατόμων με Αναπηρία. Οι οδηγίες δίνονται σε δύο μορφές: σύντομες (1~3 σελίδες) και αναλυτικές (20~40 σελίδες με εικόνες). Οι οδηγίες: α) αφορούν κείμενα και παρουσιάσεις όλων των ειδών (π.χ. επιστολές, θέματα εξετάσεων, σημειώσεις, βιβλία, διαφάνειες μαθήματος ή ομιλίας) και β) μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη δημιουργία νέων κειμένων και παρουσιάσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων κειμένων και παρουσιάσεων.

Δέκα μύθοι για την προσβασιμότητα εγγράφων:

  1. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. MS-PowerPoint, PDF) είναι προσβάσιμο.
  2. Η προσβασιμότητα αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία.
  3. Η προσβασιμότητα είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
  4. Το προσβάσιμο περιεχόμενο είναι πληκτικό ή δεν έχει υψηλή αισθητική.
  5. Άτομα με αναπηρία δεν πρόκειται να διαβάσουν το περιεχόμενό μου.
  6. Θα πρέπει να εστιαστώ στην πλειοψηφία, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αναπηρία.
  7. Δεν υπάρχει κάποιος που να με αναγκάσει να το κάνω. Γιατί να σκοτίζομαι;
  8. Θα πρέπει να δημιουργήσω μια δεύτερη έκδοση του περιεχομένου μου που να είναι προσβάσιμη.
  9. Θα πρέπει να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να αναπτύξω προσβάσιμο περιεχόμενο.
  10. Τελικά, δεν θα έχω κέρδος/όφελος από το προσβάσιμο περιεχόμενό μου.

Όπως έδειξε μια μελέτη της Forrester Research, Inc. για λογαριασμό της Microsoft, το 57% των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα όταν εφαρμόζεται η προσβασιμότητα.

Είδος Εγγράφου/ΠαρουσίασηςΟδηγίες
word 2013 logo MS-Word 2013Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2013
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2013
word 2010 logoMS-Word 2010Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2010
word 2007 logoMS-Word 2007Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με MS-Word 2007
libreoffice writer 4.0 logoLibre Office WriterΣύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με Libre Office 4.0 Writer
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με Libre Office 4.0 Writer
latex logoLaTexΟδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων με LaTex
powerpoint 2013 logoMS-PowerPoint 2013Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2013
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2013
powerpoint 2010 logoMS-PowerPoint 2010Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2010
powerpoint 2007 logoMS-PowerPoint 2007Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2007
libreoffice impress 4.0 logoLibre Office ImpressΣύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με LibreOffice Impress
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με LibreOffice Impress
pdf logoPDFΣύντομες
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από MS-Office 2010
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Office 2007
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από Libre Office 4.0 Writer και Impress
Αναλυτικές
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από MS-Word και MS-PowerPoint 2013
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από MS-Word και MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Office 2007
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων PDF από Libre Office 4.0 Writer και Impress
math logoΘετικών ΕπιστημώνΟδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με MS-Office 2013
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με MS-Office 2010
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με MS-Office 2007
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με LibreOffice
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με LaTex
polytonic logoΕλληνικό Πολυτονικό ΚείμενοΕιδικές οδηγίες ανάπτυξης προσβάσιμων εγγράφων για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα
multilingual logoΠολύγλωσσο ΚείμενοΟδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων εγγράφων για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2013
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων εγγράφων για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2010
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων εγγράφων για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2007
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμων εγγράφων για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση LibreOffice 4.0
subtitles logoΒίντεο και αρχεία ήχουΟδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων βίντεο και προσβάσιμων αρχείων ήχου