Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παράπονα και Υποδείξεις

Η υποβολή παραπόνων και υποδείξεων σε θέματα προσβασιμότητας μπορεί να γίνει μέσα από την συμπλήρωση του Eντύπου Παραπόνων και Υποδείξεων και επισύναψή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση accessatuoa.gr (Έντυπο Παραπόνων και Υποδείξεων σε Θέματα Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ [Word] [RTF]).

[ninja_form id=2]