Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έστειλα τα αιτήματά μου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  1. Θα λάβεις ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΥΕΥ για επιβεβαίωση ότι τα αιτήματά σου έχουν παραληφθεί. Ενδεχομένως υπάρξουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.
  2. Η ΥΕΥ θα προωθήσει τα αιτήματά σου στους ενεργούς εθελοντές του τρέχοντος εξαμήνου ώστε να δηλώσουν ενδιαφέρον για το καθένα από αυτά.
  3. Η ΥΕΥ θα αναθέσει κάθε σου αίτημα στον καταλληλότερο εθελοντή και θα προχωρήσει σε ταχύρρυθμη προετοιμασία του ανάλογα με τις δράσεις που θα αναλάβει.
  4. Στέλεχος της ΜοΠρο θα σε ενημερώσει για την αντιστοίχισή σου με εθελοντή ή ομάδα εθελοντών και θα οριστεί κοινή συνάντηση.
  5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη σχολή σου, θα γίνει αναφορά στους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού και θα διευκρινιστούν οι δράσεις του κάθε εθελοντή. Στη συνέχεια, υπογράφεται το συμφωνητικό εθελοντικής υποστήριξης που θα πλαισιώνει την συνεργασία σας.
  6. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ενεργός εθελοντής σε κάποιο αίτημά σου, η ΥΕΥ θα προχωρήσει σε αναζήτηση νέων εθελοντών, είτε μέσω της γραμματείας του τμήματος/της σχολής σου κοινοποιώντας ανακοίνωση με την οποία θα καλούνται οι φοιτητές του έτους σου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού, είτε με στοχευμένη ανακοίνωση από τους διδάσκοντες των μαθημάτων που παρακολουθείς στο eclass. Στις ανακοινώσεις δεν θα αναγράφεται το όνομά σου και τα στοιχεία επικοινωνίας σου αλλά μόνο οι συγκεκριμένες δράσεις που θα κληθούν να αναλάβουν οι εθελοντές και οι περιορισμοί δραστηριότητας και συμμετοχής που αντιμετωπίζεις. Εάν βρεθούν νέοι εθελοντές, θα αντιστοιχηθείς μαζί τους και θα επαναληφθούν τα βήματα 4 και 5.
  7. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους εθελοντές, θα στέλνεις κάθε εβδομάδα ανατροφοδότηση στην ΥΕΥ σε όποια μορφή σε εξυπηρετεί (βλ. ημερολόγιο συνεργασίας). Εάν προκύπτουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, η ΥΕΥ θα μεριμνήσει για την επίλυσή τους.
  8. Στο τέλος του διδακτικού εξαμήνου, θα συμπληρώσεις σύντομα έντυπα αξιολόγησης στα οποία θα μπορέσεις να αξιολογήσεις την εμπειρία σου.
  9. Η δέσμευση των εθελοντών από το Συμφωνητικό Εθελοντικής Υποστήριξης ισχύει μέχρι το τέλος του διδακτικού εξαμήνου.
  10. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε νέο αίτημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και στην αρχή κάθε νέου εξάμηνο με δική σου πρωτοβουλία.