Μετάβαση στο περιεχόμενο

Είσαι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ενδιαφέρεσαι για προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ);

Τα 33 Τμήματα του ΕΚΠΑ οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ). Προκειμένου να τύχουν ισότιμης πρόσβασης οι Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) στις ακαδημαϊκές σπουδές, το ΕΚΠΑ ίδρυσε το 2006 τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ). Η ΜοΠροΦμεΑ υποστηρίζει τους ΦμεΑ με διάφορες υπηρεσίες, ώστε να επιτύχει την πρόσβασή τους στις σπουδές, δίνει κατευθύνσεις στους εμπλεκόμενους διδάσκοντες και γραμματείς και προωθεί αιτήματα άρσης των εμποδίων στους αρμόδιους. Το πτυχίο που λαμβάνουν οι ΦμεΑ είναι ισότιμο με αυτό των συμφοιτητών τους, αφού διδάσκονται την ίδια ύλη και εξετάζονται στα ίδια θέματα με τους συμφοιτητές τους. Οι διευκολύνσεις που παρέχονται αφορούν μόνο σε άρση των εμποδίων.