Μετάβαση στο περιεχόμενο

Είσαι Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ενδιαφέρεσαι για τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Υποψήφιοι για σπουδές μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής. Ο τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για τα Ατομα με Σοβαρές Παθήσεις, όπου περιλαμβάνονται πολλές αναπηρίες, γίνεται, εφόσον το επιθυμούν, εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, για το κάθε ακαδημαϊκό έτος.