Μετάβαση στο περιεχόμενο

Είσαι άτομο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και ενδιαφέρεσαι για προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ);

Το ΕΚΠΑ ίδρυσε το 2006 τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) στις ακαδημαϊκές σπουδές. Πέρα από τους ΦμεΑ το ΕΚΠΑ διαπίστωσε την ανάγκη υποστήριξης και άλλων ομάδων φοιτητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν, με την επέμβαση της ΜοΠροΦμεΑ, να υποστηριχθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να λάβουν κατάλληλες σημειώσεις ή και να τύχουν κατάλληλων ρυθμίσεων στις εξετάσεις, με σκοπό την άρση των δυσκολιών αυτών.