Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η ΥΕΥ θα παρακολουθεί την εξέλιξη της συνεργασίας μου με τον/την ΦμεΑ;

Ναι. H ΥΕΥ εποπτεύει τις συνεργασίες εθελοντών-ΦμεΑ με στόχο να διασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικές και ευχάριστες για όλους με τους παρακάτω τρόπους:

  • Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στέλνουν εβδομαδιαία ανατροφοδότηση, η οποία επιτρέπει στην ΥΕΥ να διαπιστώνει εάν οι συνεργασίες κυλούν εντός του προκαθορισμένου πλαισίου ή την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων (βλ. ημερολόγιο συνεργασίας).
  • Παρέχεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας συνάντησης μεταξύ στελέχους της ΜοΠρο και των εθελοντών που επιθυμούν να ανταλλάξουν εμπειρίες, προβληματισμούς και καλές πρακτικές.

Άμεση μεσολάβηση της ΥΕΥ αν αναφερθεί κάποιο πρόβλημα από τους εμπλεκόμενους.