Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέλω εθελοντές να παραλάβουν για μένα συγγράμματα του Ευδόξου από τα σημεία διανομής.

Για να αιτηθείς την παραλαβή συγγραμμάτων του Ευδόξου θα χρειαστεί να στείλεις στο ariadni@nulldi.uoa.gr τα στοιχεία που αναφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα που εμφανίζεται στο τελευταίο βήμα της δήλωσης συγγραμμάτων στον Εύδοξο (Παράδειγμα πίνακα λίστας συγγραμμάτων του Ευδόξου προς παραλαβή) καθώς και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Εξουσιοδότηση για την παραλαβή των συγγραμμάτων. Ύστερα από την επεξεργασία του αιτήματός σου και μόλις συγκεντρωθούν τα συγγράμματά σου, η Μονάδα θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. (Σε περίπτωση δυσκολίας ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΥΕ στο 2107275130)