Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέλω εθελοντές να παραλάβουν τα συγγράμματά μου από τα σημεία διανομής.

Για να αιτηθείς την παραλαβή συγγραμμάτων του ΕΥΔΟΞΟΥ θα πρέπει να στείλεις στο ariadni@nulldi.uoa.gr τα στοιχεία που αναφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα που εμφανίζεται στο τελευταίο βήμα της δήλωσης συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ (Παράδειγμα πίνακα λίστας συγγραμμάτων του Ευδόξου προς παραλαβή) καθώς και Εξουσιοδότηση για την παραλαβή των συγγραμμάτων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Μόλις συγκεντρωθούν τα συγγράμματά σου, η ΜοΠρο θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. Τα συγγράμματα συγκεντρώνονται μέσα σε διάστημα επτά εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση δυσκολίας ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω, παρακαλώ επικοινώνησε με την ΥΕΥ).