Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέλω να αιτηθώ υποστήριξη από εθελοντή για την εξεταστική περίοδο.

Ενημέρωσε τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου για τα μαθήματα στα οποία σκοπεύεις να εξεταστείς και για την υποστήριξη που επιθυμείς να λάβεις. Θα συντονίσει τη δρομολόγηση του αιτήματός σου και θα μεριμνήσει για την έγκαιρη σχετική ενημέρωσή σου. Προσοχή: η κοινοποίηση του προγράμματός σου πρέπει να γίνει για κάθε εξεταστική, το πολύ πέντε μέρες μετά την ανακοίνωσής του από τη γραμματεία για να διεκπεραιωθεί το αίτημά σου.