Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέλω να καταθέσω αίτημα για υποστήριξη με εθελοντές για το τρέχον διδακτικό εξάμηνο.

Όταν γνωρίζεις το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα παρακολουθήσεις το τρέχον εξάμηνο, στέλνεις ηλεκτρονικό μήνυμα στο ariadni@nulldi.uoa.gr με τα παρακάτω στοιχεία για το κάθε αίτημά σου:

  • Είδος υποστήριξης που επιθυμείς (π.χ. συνοδεία, παροχή σημειώσεων, μετατροπή σημειώσεων σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή)
  • Ημέρα
  • Ώρα και Διάρκεια υποστήριξης
  • Τίτλος μαθήματος/κλινικής/εργαστηρίου (αναφέρεται και κλιμάκιο, εφόσον υπάρχει)
  • Όνομα διδάσκοντα
  • Ακριβής τόπος παροχής υποστήριξης
  • Άλλες λεπτομέρειες

Εάν προκύψει κάποιο αίτημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μπορείς να το στείλεις οποιαδήποτε στιγμή αναφέροντας τις ίδιες πληροφορίες.

Εάν είναι η πρώτη φορά που καταθέτεις αίτημα για εθελοντική υποστήριξη, μπορεί να μεσολαβήσει διάστημα ενός μήνα μέχρι να ξεκινήσει η υποστήριξή σου από τους εθελοντές.

Εάν δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτεις αίτημα, μπορεί η συνεργασία με τους εθελοντές να ξεκινήσει εντός δύο εβδομάδων.