Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θα μου διατεθεί ένας μόνο εθελοντής για όλα τα αιτήματά μου;

Αν τα αιτήματά σου είναι πολλά, είναι πιθανό να υποστηριχθείς όχι μόνο από έναν εθελοντή, αλλά από ομάδα εθελοντών. Ο κάθε εθελοντής θα αναλάβει συγκεκριμένα αιτήματά σου, τα οποία θα οριστούν στην αρχή της συνεργασίας.

Οι δράσεις των εθελοντών δεν είναι ανταλλάξιμες μεταξύ τους χωρίς την προηγούμενη μεσολάβηση της ΥΕΥ.