Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θα συνοδεύω φοιτητές του Τμήματός μου;

Ιδανικά, οι αντιστοιχήσεις στις οποίες προχωρά η ΥΕΥ αφορούν φοιτητές του ιδίου τμήματος/της ίδιας σχολής και ίδιου εξαμήνου που παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το γνωστικό αντικείμενο και να συμβαδίζουν τα προγράμματά τους.

Ωστόσο, αν η αντιστοίχιση εθελοντών-ΦμεΑ που να φοιτούν στο ίδιο τμήμα και στο ίδιο εξάμηνο δεν είναι εφικτή, μπορεί να γίνει αντιστοίχιση σε ΦμεΑ άλλων ετών, τμημάτων ή και σχολών, εάν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Εάν έχεις τη διάθεση και τον χρόνο να υποστηρίξεις άτομα που φοιτούν σε σχολή διαφορετική από τη δική σου, η συμμετοχή σου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Μη διστάσεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου.