Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μπορώ να επιλέγω τις δράσεις που θα αναλάβω;

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, θα συμπληρώνεις τη Φόρμα Εθελοντή (ΦΕ) στην οποία θα αναφέρεις για πόσες ώρες την εβδομάδα θα ήθελες να δραστηριοποιηθείς.

Έπειτα, θα ενημερώνεσαι για τις διαθέσιμες δράσεις σε κάθε τμήμα/σχολή και θα επιλέγεις εκείνες τις οποίες μπορείς να αναλάβεις.

Η ΥΕΥ αξιολογεί ποιος από τους εθελοντές που δήλωσαν ενδιαφέρον για την κάθε δράση είναι ο καταλληλότερος. Κατόπιν, θα έρχεται σε επικοινωνία με τον εθελοντή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που του ανατέθηκαν και για να επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να τις αναλάβει.