Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οι εθελοντές θα παρακολουθούν το ίδιο μάθημα με εμένα;

Ιδανικά, οι αντιστοιχίσεις στις οποίες προχωρά η ΥΕΥ αφορούν φοιτητές του ιδίου τμήματος/της ίδιας σχολής και ίδιου εξαμήνου που παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα, έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το γνωστικό αντικείμενο και να συμβαδίζουν τα προγράμματά τους.

Ωστόσο, αν η αντιστοίχιση εθελοντών-ΦμεΑ που να φοιτούν στο ίδιο τμήμα και στο ίδιο εξάμηνο δεν είναι εφικτή, μπορεί να γίνει αντιστοίχιση σε ΦμεΑ άλλων ετών, τμημάτων ή και σχολών, εάν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.