Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εθελοντισμού;

Μπορείς να ζητήσεις υποστήριξη από εθελοντές εφόσον είσαι ενεργός φοιτητής, δηλαδή παρακολουθείς (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) μαθήματα, εργαστήρια, παραδίδεις εργασίες, μελετάς και συμμετέχεις στις εξετάσεις.

Για να ενταχθείς στο πρόγραμμα εθελοντισμού θα πρέπει:

  • να έχεις υποβάλει τη φόρμα Καταγραφής Περιορισμών Δραστηριότητας και Συμμετοχής (ΚαΠ)
  • να έχεις προσκομίσει στη ΜοΠρο πρόσφατη αναλυτική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα από την οποία: α) να δικαιολογούνται οι υπηρεσίες που αιτείσαι και β) να βεβαιώνεται πως δεν πάσχεις από κάποια ψυχική διαταραχή στο πλαίσιο της οποίας εκδηλώνεις συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τη δική σου ή άλλων, όπως για παράδειγμα τάσεις αυτοκτονίας, χρήση ουσιών, ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού, παρορμητικότητα κλπ (η βεβαίωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους σου και απαιτείται μόνο σε περίπτωση αιτήματος για δια ζώσης συνεργασία)
  • να έχεις πραγματοποιήσει, τουλάχιστον μια φορά, συνάντηση ένταξης στο πρόγραμμα εθελοντισμού με στέλεχος της ΥΕΥ
  • να έχεις πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια συνάντηση με τον Σύμβουλο Καθηγητή του τμήματός/της σχολής σου για να συζητήσετε διεξοδικά τους περιορισμούς που συναντάς κατά τη παρακολούθηση των παραδόσεων, τη μελέτη της ύλης και τη συμμετοχή σου στις εξετάσεις και θα έχετε συμφωνήσει τις προσαρμογές που θα εφαρμοστούν. Η ενημέρωση του Συμβούλου Καθηγητή για τα μαθήματα τα οποία παρακολουθείς είναι απαραίτητη κάθε εξάμηνο.
  • να έχεις κατανοήσει και συμφωνήσει με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της ΜοΠρο του ΕΚΠΑ και να έχεις υπογράψει τη δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης. Απαραίτητη είναι η συστηματική ανατροφοδότηση που πρέπει να στέλνεις στην ΥΕΥ (βλ. Ημερολόγιο Συνεργασίας) καθώς και η συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης στο τέλος κάθε εξαμήνου.