Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις μου έναντι της ΜοΠρο;

  • Να συμμορφώνεσαι με της όρους συμμετοχής της ΥΕΥ.
  • Να στέλνεις συστηματική ανατροφοδότηση στην ΥΕΥ (βλ. Ημερολόγιο Συνεργασίας)
  • Να ενημερώνεις έγκαιρα αν τελικά δεν μπορείς να αναλάβεις κάποια αποστολή που σου έχει ανατεθεί.
  • Να συμπληρώνεις τα έντυπα αξιολόγησης στο τέλος του εξαμήνου.
  • Να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο αποχώρησης όταν δεν θα επιθυμείς πλέον να είσαι ενεργός εθελοντής.