Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιες υπηρεσίες παρέχει η Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) στους Φοιτητές με Αναπηρία;

Η ΜοΠρο:

  • Μπορεί να αξιολογήσει τις ικανότητες του φοιτητή, να εντοπίσει τις ειδικές του ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσει κατά τις ακαδημαϊκές του σπουδές και να προτείνει κάποιες πιθανές λύσεις από τις διαθέσιμες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.
  • Λειτουργεί προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, για φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα.
  • Μετατρέπει ακαδημαϊκά συγγράμματα σε προσβάσιμη μορφή, για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
  • Ανάπτυξε και συντηρεί τη συλλογή δωρεάν λογισμικού υποστηρικτικών τεχνολογιών ΑΘΗΝΑ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και smartphone ή tablet, όπου έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι.
  • Συντονίζει την εθελοντική υποστήριξη ΦμεΑ  από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.
  • Προσφέρει απομακρυσμένη ή πρόσωπο-με-πρόσωπο διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω τηλεδιερμηνείας σε φοιτητές με ολική ή μερική απώλεια ακοής χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και σε φοιτητές χωρίς ομιλία ή με σοβαρή δυσαρθρία και γενικότερα όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για τη διαπροσωπική τους επικοινωνία.
  • Εξυπηρετεί φοιτητές με κινητική αναπηρία στα κάτω άκρα στην καθημερινή μεταφορά τους από τα σπίτια τους/στάση ΜΜΜ προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα.