Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρέπει να έχω κάποια προηγούμενη εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις;

Όχι.

Η προετοιμασία σου για τις δράσεις που θα αναλάβεις γίνεται με ταχύρρυθμη κατάρτιση από την ΥΕΥ, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εξατομικευμένα ή σε ομάδες και πάντα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σου.

Η ΜοΠρο ενθαρρύνει τους εθελοντές να παρακολουθούν κάθε εξάμηνο τις καταρτίσεις που οργανώνει, εάν τους το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.

Οι καταρτίσεις αφορούν τα εξής θέματα:

  • αναπηρία, στερεότυπα και προκαταλήψεις (βιωματικό εργαστήριο, 2 ώρες)
  • τεχνικές συνοδού χρήστη χειροκίνητου αμαξιδίου (βιωματικό εργαστήριο, 4 ώρες)
  • τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης (βιωματικό εργαστήριο, 4 ώρες)
  • συνεργασία με φοιτητές που έχουν απώλεια ακοής (2 ώρες)
  • συνεργασία με φοιτητές που παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (2 ώρες)
  • συνεργασία με φοιτητές που έχουν ΔΕΠΥ (2 ώρες)
  • εντυποαναπηρία και εκπαιδευτικό υλικό: προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα (Ενημέρωση, 2 ώρες)
  • καταγραφή προβλημάτων προσβασιμότητας στον δομημένο χώρο (4 ώρες)

Το πρόγραμμα κατάρτισης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της μονάδας.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.