Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πόσο θα διαρκέσει η δέσμευση μου;

Η δέσμευση του ενεργού εθελοντή ισχύει για ένα εξάμηνο. Μπορείς όμως να ανανεώνεις το ενδιαφέρον σου για παροχή εθελοντικής υποστήριξης σε ΦμεΑ για όσο διαρκεί η φοίτησή σου και ανάλογα με το πρόγραμμά σου.