Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σε ποιους απευθύνεται η Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο);

Η ΜοΠρο απευθύνεται σε φοιτητές με αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή κάποια σοβαρή πάθηση οι οποίοι φοιτούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία.