Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συμπλήρωσα τη Φόρμα Εθελοντή (ΦΕ). Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

  1. Θα λάβεις με e-mail έναν σύνδεσμο, ο οποίος θα σε παραπέμπει στις διαθέσιμες δράσεις και θα σου επιτρέπει να επιλέξεις εκείνες που σε ενδιαφέρουν.
  2. Η ΥΕΥ θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου για να σε ενημερώσει αναλυτικά για όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις δράσεις που θα σου ανατεθούν. Εάν συμφωνήσεις, θα αναζητήσετε ημερομηνία και ώρα για τη πρώτη συνάντηση με τον/την ΦμεΑ που θα υποστηρίξεις.
  3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, η οποία θα γίνει στη σχολή του/της ΦμεΑ, θα γίνει αναφορά στους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού και θα διευκρινιστούν οι δράσεις που θα αναλάβει κάθε εθελοντής. Έπειτα, θα υπογράψετε το συμφωνητικό εθελοντικής συνεργασίας, το οποίο πλαισιώνει και οριοθετεί τη συνεργασία σας.
  4. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας θα στέλνεις κάθε εβδομάδα ανατροφοδότηση στην ΥΕΥ (βλ. ημερολόγιο συνεργασίας). Εάν προκύπτουν ζητήματα κατά τη διάρκεια κάποιας συνεργασίας, η ΥΕΥ θα μεριμνήσει για την επίλυσή τους.
  5. Στο τέλος του εξαμήνου θα συμπληρώσεις σύντομα έντυπα αξιολόγησης με τα οποία θα αξιολογείς την εμπειρία σου από τη συνεργασία με τον/την ΦμεΑ.
  6. Η υποβολή της ΦΕ γίνεται κάθε εξάμηνο, ύστερα από δική σου πρωτοβουλία.
  7. Εάν δεν επιθυμείς να ανανεώσεις τη συμμετοχή σου σε δράσεις εθελοντικής υποστήριξης ΦμεΑ, θα κληθείς από την ΥΕΥ να συμπληρώσεις μια Φόρμα Αποχώρησης Εθελοντή.