Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απόσπασμα Φ5/1449/Β3

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, και για την πραγματοποίηση της μέριμνας που έχει χρέος να λαμβάνει η πολιτεία για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο, παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε στους φοιτητές της κατηγορίας αυτής (κωφούς, τυφλούς, σωματικά ανάπηρους, δυσλεξικούς κ.λπ.) να παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις:

Α) Κατά την περίοδο των σπουδών να ενημερώνονται από εντεταλμένο υπάλληλο των γραμματειών των τμημάτων έγκαιρα για το πρόγραμμα, τον χρόνο και τον χώρο των μαθημάτων, για κάθε μεταβολή που έχει σχέση με τη φοιτητική τους κατάσταση και γενικά για κάθε θέμα που τους αφορά.

Β) Κατά την περίοδο των εξετάσεων να διαγωνίζονται σε χώρους προσιτούς, να συνοδεύονται, αν χρειάζεται, στους χώρους των εξετάσεων από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου ή δικά τους πρόσωπα και να εξετάζονται με τους τρόπους που επιβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση (λ.χ. οι δυσλεξικοί προφορικά κ.λπ.)

Γ) Σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να υπάρχει καθηγητής, ή καθηγητές, στους οποίους να απευθύνονται οι φοιτητές για να συζητούν τα προβλήματά τους και οι οποίοι μπορούν να μεσολαβούν στις Πανεπιστημιακές Αρχές για την επίλυσή τους.