Μετάβαση στο περιεχόμενο

Θέλω να ενταχτώ για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εθελοντισμού.

Προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού είναι η συμπλήρωση του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών και η συστηματική ενημέρωσή του σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σου.

Για να δηλώσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να κλείσεις ένα ραντεβού με  τον αρμόδιο υπάλληλο της ΜοΠροΦμεΑ. Μαζί, θα αναλύσετε τα εμπόδια που συναντάς στις σπουδές σου και θα προετοιμάσετε τη βέλτιστη υποστήριξή σου από εθελοντές συμφοιτητές σου. Επίσης, θα λάβεις γνώση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού. Επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθελοντισμού στο τηλέφωνο 210 7275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.

Η συνάντηση ένταξης στο πρόγραμμα εθελοντισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη συνάντηση γνωριμίας με τη ΜοΠροΦμεΑ, στην οποία μπορείς να ενημερωθείς για όλες τις υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που σε αφορούν.

Επίσης, συνιστάται και προηγούμενη συνάντησή σου με τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου, στην οποία  θα του έχεις περιγράψει τα εμπόδια που συναντάς στη φοίτησή σου και θα τον έχεις ενημερώσει για τα μαθήματα που σκοπεύεις να παρακολουθήσεις. Η διαδικασία κοινοποίησης του προγράμματός σου και των αναγκών σου στον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου είναι απαραίτητη κάθε εξάμηνο για την πλήρη κινητοποίηση του ΕΚΠΑ ώστε να αρθούν τα εμπόδια που συναντάς στις σπουδές σου.