Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιες δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντές συμφοιτητές μου;

Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις:

  • Να αναλάβουν την εξοικείωση των πρωτοετών ΦμεΑ με τους χώρους του πανεπιστημίου και να τους συμβουλεύσουν για θέματα που αφορούν στην φοιτητική ζωή.
  • Να εξασφαλίσουν τη πρόσβαση των ΦμεΑ στους χώρους της σχολής, αναλαμβάνοντας ρόλο συνοδού εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, κυλικείο, εστιατόριο, γραμματεία, βιβλιοθήκη, στάσεις ΜΜΜ γύρω από το κτίριο).
  • Να ενδυναμώσουν τη συμμετοχή των ΦμεΑ στις παραδόσεις μαθημάτων, στις κλινικές ασκήσεις ή στα εργαστήρια παρέχοντάς τους σημειώσεις, υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων ή μεταφέροντάς τους τις οπτικές ή ακουστικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο μάθημα.
  • Να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΦμεΑ στο εκπαιδευτικό υλικό μετατρέποντας σημειώσεις σε ψηφιακή προσβάσιμη μορφή ή συλλέγοντας τα συγγράμματα που χορηγούνται από τον ΕΥΔΟΞΟ από τα σημεία διανομής.
  • Να υποστηρίξουν ΦμεΑ στη μελέτη αφιερώνοντας κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα για ομαδική μελέτη ή βοηθώντας στην οργάνωση της μελέτης.
  • Να διοργανώνουν εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. χειρισμός εφαρμογών λογισμικού Η/Υ).
  • Να συμβάλλουν στη διατήρηση της επαφής των ΦμεΑ με την ακαδημαϊκή λειτουργία.