Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω υπηρεσίες από τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ);

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ένας Φοιτητής με Αναπηρία (ΦμεΑ), μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές διαταραχές ή κάποια σοβαρή πάθηση τις υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας για ΦμεΑ (ΜοΠροΦμεΑ) ή να συνεργαστεί με το Σύμβουλο Καθηγητή του τμήματός του, είναι η συμπλήρωση του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών.