Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά που μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντές;

  • Η ικανοποίηση των αιτημάτων σου για εθελοντική υποστήριξη εξαρτάται από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ενεργούς εθελοντές κάθε εξαμήνου.
  • Οι εθελοντές δεν μπορούν να αναλάβουν κάποιο αίτημα απευθείας από εσένα τον ίδιο. Εσύ υποβάλλεις τα αιτήματά σου στην Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης (ΥΕΥ), η οποία θα προχωρήσει στην ανάθεσή τους στον κατάλληλο εθελοντή βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
  • Οι δράσεις των εθελοντών αφορούν αποκλειστικά σε θέματα σπουδών και πραγματοποιούνται μόνο σε μέρη που σχετίζονται με το ΕΚΠΑ και τα οποία έχουν οριστεί σε συνεργασία με την ΥΕΥ.
  • Οι εθελοντές δίνουν συνέντευξη και λαμβάνουν κατάρτιση, η οποία τους προετοιμάζει για τις δράσεις που θα αναλάβουν. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να περιμένει πως ένας εθελοντής θα έχει την ίδια στάση ή τις ίδιες γνώσεις με έναν επαγγελματία προσωπικό βοηθό ή ένα άτομο που σε γνωρίζει χρόνια.
  • Οι εθελοντές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναλάβουν μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους ίδιους ή κάποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, συνοδεία στη τουαλέτα, χρήση απότομης διαδρομής). Επίσης, οι εθελοντές δεν παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι κάτι από τα παραπάνω, θα πρέπει να μεριμνήσεις γι’ αυτό ανεξάρτητα από την υποστήριξη που θα λάβεις από εθελοντές.
  • Οι εθελοντές δεν μπορούν να σε υποστηρίξουν σε κάτι που θεωρούν αντιδεοντολογικό είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε με βάσει όσα περιγράφονται στο έντυπο “Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης” (π.χ. χρήση ναρκωτικών, σκονάκι στις εξετάσεις).
  • Οι εθελοντές δεν αναλαμβάνουν κάτι που μπορείς να κάνεις εσύ (π.χ. διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας).
  • Δεν αναμένεται από τη συνεργασία σου με εθελοντές να αναπτυχθούν προσωπικές σχέσεις, όπως φιλίες. Οι εθελοντές θεωρούνται πρόσωπα που θα σε κάνουν να νιώθεις άνετα και να αποκτήσεις τους δικούς σου φίλους.
  • Οι εθελοντές θα επικοινωνούν και θα συναναστρέφονται με εσένα τον ίδιο/την ίδια. Τα μέλη της οικογένειάς σου, εάν είναι αναγκαία η παρουσία τους στο χώρο της σχολής, μπορούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σου με τον εθελοντή να απομακρύνονται, για παράδειγμα να πηγαίνουν για ένα καφέ.
  • Το ΕΚΠΑ δεν βασίζεται αποκλειστικά στους εθελοντές φοιτητές για να επιτευχθεί η συμπερίληψη των ΦμεΑ. Η ΥΕΥ συνεργάζεται με τις ήδη υπάρχουσες δομές, όργανα ή υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που έχουν δημιουργηθεί για την άρση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ΦμεΑ, χωρίς να επικαλύπτει τις αρμοδιότητές τους. Οι δράσεις των εθελοντών είναι συμπληρωματικές.