Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπάρχουν περιορισμοί στις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντές;

  • Οι εθελοντές δεν μπορούν να αναλάβουν την υποστήριξη των ΦμεΑ με δική τους πρωτοβουλία. Οι αντιστοιχίσεις εθελοντή-ΦμεΑ πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης (ΥΕΥ) στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.
  • Οι συνεργασίες αφορούν αποκλειστικά σε θέματα σπουδών και πραγματοποιούνται μόνο σε μέρη που σχετίζονται με το ΕΚΠΑ και τα οποία έχουν οριστεί σε συνεργασία με την ΥΕΥ.
  • Όσοι θέλουν να γίνουν εθελοντές δίνουν συνέντευξη και λαμβάνουν κατάρτιση, η οποία τους προετοιμάζει για τις δράσεις που θα αναλάβουν.
  • Οι εθελοντές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναλάβουν μία δράση που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους ίδιους, για τους ΦμεΑ ή για κάποιο άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (π.χ. χορήγηση φαρμάκων, συνοδεία στη τουαλέτα, χρήση απότομης διαδρομής). Επίσης, οι εθελοντές δεν παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής ψυχολογικής υποστήριξης.
  • Οι εθελοντές δεν μπορούν να υποστηρίξουν ΦμεΑ σε κάτι που θεωρούν οι ίδιοι αντιδεοντολογικό (π.χ. χρήση ναρκωτικών, σκονάκι στις εξετάσεις) ή αντιβαίνει σε όσα ορίζονται στους “Όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης”.
  • Οι εθελοντές δεν αναλαμβάνουν κάτι που μπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι ΦμεΑ (π.χ. επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας).
  • Δεν αναμένεται από τη συνεργασία των ΦμεΑ με εθελοντές να αναπτυχθούν στενές προσωπικές σχέσεις, όπως φιλίες. Οι εθελοντές θεωρούνται πρόσωπα που βοηθούν τους ΦμεΑ να νιώσουν άνετα και να αποκτήσουν δικούς τους φίλους.
  • Οι εθελοντές επικοινωνούν και συναναστρέφονται απευθείας με τον ίδιο τον ΦμεΑ. Τα μέλη της οικογένειάς του, εάν είναι αναγκαία η παρουσία τους στο χώρο της σχολής, μπορούν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ΦμεΑ-εθελοντή να απομακρύνονται, για παράδειγμα να πηγαίνουν για ένα καφέ.
  • Το ΕΚΠΑ δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές φοιτητές για να επιτευχθεί η συμπερίληψη των ΦμεΑ. Η ΥΕΥ συνεργάζεται με τις ήδη υπάρχουσες δομές, όργανα ή υπηρεσίες του ΕΚΠΑ τα οποία έχουν δημιουργηθεί για την άρση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι ΦμεΑ, χωρίς να επικαλύπτει τις αρμοδιότητές τους. Οι δράσεις των εθελοντών είναι συμπληρωματικές.