Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αίτηση εισαγωγής στη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για εισαγωγή στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) θα γίνονται δεκτές από τις 16/12/2013 - 1/1/2013. Συνημμένα θα πρέπει να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση σπουδών ή δελτίο επιτυχίας από το Λύκειο
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας τρέχοντος έτους
 5. Μία φωτογραφία
 6. Μία υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86

Επιμέρους δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση πολυτεκνείας
 • Πιστοποιητικό απορίας
 • Πιστοποιητικό σπουδών αδελφής ή αδελφού
 • Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας αδελφού ή αδελφών
 • Βεβαίωση ασθενείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Το τηλέφωνο της Γραμματείας των φοιτητικών Εστιών είναι: 2107258723