Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για φοιτητές και απόφοιτους ΑΜΕΑ, πολίτες της Ε.Ε.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) εξασφαλίζει 4-6 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε πολίτες της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή να φοιτούν στο τρίτο έτος (ή ισοδύναμο) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.