Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ»

Στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΟΠΕΚΟ, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων ΕΛΕΠΑΠ, ως συντονιστής εταίρος της ΑΣ πρόσβασης, υποστηρίζει την δημιουργία του ατομικού μονοπατιού καριέρας και την ένταξη στην αγορά εργασίας 70 ατόμων με κινητική αναπηρία ή εγκεφαλική βλάβη. Στα πλαίσια του έργου υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών με κινητική αναπηρία ή εγκεφαλική βλάβη, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν τρίμηνη εργασιακή εμπειρία αλλά και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για το σχεδιασμό του ατομικού μονοπατιού καριέρας.

Αίτηση Συμμετοχής [DOC]
Αφίσα [PDF]
Τρίπτυχο [PDF]