Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διεξαγωγή βιωματικής ομάδας για το ρόλο του εαυτού στη συνεργασία με τους ΦμεΑ – χειμερινό 2014

Υπενθυμίζεται ότι η βιωματική ομάδα για το ρόλο του εαυτού στη συνεργασία με τους ΦμεΑ, για την οποία οι εθελοντές δήλωσαν συμμετοχή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών (Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 511, 5ος όροφος).

  • Πρώτη ομάδα: Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 11:00-14:00
  • Δεύτερη ομάδα: Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 11:00-14:00.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αναστασία Σοφιανοπούλου μέσω email (ansofianπάπακιpsych.uoa.gr) ή τηλεφωνικά (210 7277554 και 210 7277543).