Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δυνατότητα πραγματοποίησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές με αναπηρία και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την περίοδο 2010–2013

Δυνατότητα πραγματοποίησης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές με αναπηρία και φοιτητές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την περίοδο 2010 – 2013 από το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος [Word]