Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίδομα για φοιτητές με κινητική Αναπηρία

Οι Φοιτητές με κινητική Αναπηρία μπορούν να κάνουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) για την χορήγηση ενός επιδόματος ύψους 132 ευρώ το τρίμηνο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή να αποστείλουν με φάξ, είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση προς το ΕΙΑΑ για χορήγηση του επιδόματος
  • Αντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης από το Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
  • Αντίγραφο της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής που να αναγράφει το 67%

Τα χρήματα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ.

Πληροφορίες

κα. Σιγάλα,
Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας,
Τηλ.: 210 23 14 113,
Fax: 210 23 14 114.