Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιδότηση αγοράς φορητών υπολογιστών και ειδικού εξοπλισμού για Φοιτητές με Αναπηρία

01/10/2008-31/10/2008: Επιδότηση αγοράς φορητών υπολογιστών και ειδικού εξοπλισμού για Φοιτητές με Αναπηρία

Αφορά όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με το 3% ως ΑμεΑ ή πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες το έτος 2008 και σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθ. Φ.151/17104/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 259 της 1/3/2006, καθώς και Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007.

Δράση: «Δες την Ψηφιακά»

Περίοδος υλοποίησης: 1 Οκτωβρίου 2008 ως 31 Οκτωβρίου 2008.

Αναλυτικές πληροφορίες και διαδικασία υλοποίησης δίνονται: