Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην Ελλάδα και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ημερίδα: "Ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην Ελλάδα και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης"
Οργάνωση: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής,
Αμφιθέατρο Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119,
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων