Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ημερίδες κατάρτισης

Οι υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να παρουσιαστούν υποχρεωτικά στις ημερίδες: «Παρουσίαση της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία και της Υπηρεσίας Εθελοντισμού» και «Αναπηρία: Στερεότυπα και Προκαταλήψεις».

Ανάλογα με την αποστολή που θα τους ανατεθεί, ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιοι εθελοντές να εμβαθύνουν την κατάρτισή τους με την παρακολούθηση επιπλέων ημερίδων. Θα ενημερωθούν σχετικά ανά περίπτωση.

Ενθαρρύνεται η παρουσία όλων των υποψήφιων εθελοντών που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία, σε όλες τις ενημερώσεις.

Ανάλογα με την αποστολή που θα τους ανατεθεί, ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιοι εθελοντές να εμβαθύνουν την κατάρτισή τους με την παρακολούθηση επιπλέων ημερίδων. Θα ενημερωθούν σχετικά ανά περίπτωση.

Το πρόγραμμα των ημερίδων κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Υποχρεωτική κατάρτιση: «Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία», «Η Υπηρεσία Εθελοντισμού», Αριάδνη Βελισσαροπούλου, Συντονίστρια της Υπηρεσίας Εθελοντισμού, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (Κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών):
  Πέμπτη, 10:00 με 12:30, 2/11/2017 ή Τρίτη, 21/11/2017, 10:00 με 12:00.
 • Υποχρεωτική κατάρτιση: «Αναπηρία: Στερεότυπα και προκαταλήψεις», Σωτηρία Νίκα, Ψυχολόγος, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία:
  Πέμπτη 9/11 14:00 ή Δευτέρα 27/11 14:00 με 16:00 (Κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
 • Βιωματική εκπαίδευση: «Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο», Θάλεια Κιούση, συντονίστρια προγραμμάτων, Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους:
  Δευτέρα 6/11, 10:00 με 14:00 (Νομική Σχολή) ή Πέμπτη 23/11, 11:00 με 14:00 (Φιλοσοφική Σχολή)
 • Βιωματική εκπαίδευση: «Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων με απώλεια όρασης», Εκπαιδεύτριες Κινητικότητας και Προσανατολισμού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών:
  Παρασκευή 24/11, 10:00 με 14:00 (Σχολή Θετικών Επιστημών)
 • Ενημέρωση: «Υποστήριξη σε φοιτητές με Απώλεια ακοής», Μαρία Εμμανουήλ, Διερμηνέας Νοηματικής, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία,
  Πέμπτη 9/11 12:30 με 13:30 ή Τρίτη 21/11 13:00 με 14:00
 • Ενημέρωση: «Εντυποαναπηρία και εκπαιδευτικό υλικό: Προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα», Παρασκευή Ρήγα, Πληροφορικός, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία:
  Πέμπτη 9/11/2017 11:30 με 12:30 ή Τρίτη, 21/11/2017, 13:00 με 14:00 (Κτήριο του Τμήματος πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
 • Ενημέρωση: «Υποστήριξη σε Φοιτητές με Σύνδρομο Άσπεργκερ», Σωτηρία Νίκα, Ψυχολόγος, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία:
  Τετάρτη 29/11 14:00 με 16:00

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαλέξουν μόνο μια ημερομηνία για την κάθε ημερίδα.

Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν προσωπικά μέσω mail στους εθελοντές που έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλώ, ενημερώστε μέσω mail (e-mail: ariadniπάπακιdi.uoa.gr) για το πότε θα παρευρεθείτε στην/στις ημερίδα/ες που σας αφορά/ουν. Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική καθώς διατηρείται παρουσιολόγιο.

Η συνολική κατάρτιση που θα λάβουν οι υποψήφιοι εθελοντές αναλύεται στη βεβαίωση εθελοντισμού που παρέχεται στο τέλος του εξαμήνου.