Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσβασιμότητα στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Ομιλία του Γ. Κουρουπέτρογλου με θέμα «Προσβασιμότητα στα Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: “Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012