Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσβασιμότητα του Πανεπιστήμιου: Αξιολόγηση, λύσεις, καλές πρακτικές

"Προσβασιμότητα του Πανεπιστήμιου: Αξιολόγηση, λύσεις, καλές πρακτικές", Σεμινάριο Προγράμματος ACTUS, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
Πρόγραμμα