Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τρέχουσες δράσεις της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φοιτητών με Aναπηρία

Τρέχουσες δράσεις της Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φοιτητών με Aναπηρία:
- Ομαδικό Πρόγραμμα για τη Διακοπή του Καπνίσματος [Word] [Αφίσα]
- Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Θυμού [Word] [Αφίσα]
- Ομάδες Αυτογνωσίας για Φοιτητές Ψυχολογίας [Word] [Αφίσα]