Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπηρεσία Εθελοντισμού old

Στόχος

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ), από εκπαιδευμένους εθελοντές συμφοιτητές τους σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Ποιους αφορά;

Φοιτητές με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές ή σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, που θα μπορούσαν να επιλυθούν με την υποστήριξη των συμφοιτητών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

 • παρακολουθούν ενεργά τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν εθελοντική υποστήριξη.
 • έχουν καταθέσει το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών στη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
 • καταθέσουν αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης της αναπηρίας τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, εκτός εάν έχουν κάνει εισαγωγή στο ΕΚΠΑ με τον ειδικό νόμο 5% για ΑμεΑ.
 • έχουν συναντήσει τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός τους και έχουν εξετάσει μαζί του τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις που επιθυμούν να λάβουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Εθελοντές φοιτητές οι οποίοι:

 • επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.
 • δέχονται να λάβουν ταχύρρυθμη κατάρτιση από τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

Τρόποι υποστήριξης

Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Συστηματική υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
 • Υποστήριξη στον χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κ.λπ.)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF, αναλυτικές οδηγίες για Word σε PDF)
 • Ενημέρωση για ακουστικές ή οπτικές πληροφορίες
 • Υποστήριξη στην μετατροπή σημειώσεων εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή
 • Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/εργαστηρίων/γραμματειών
 • Υποστήριξη στη μελέτη
 • Κοινωνικοποίηση στα διαλείμματα

Έκτακτη υποστήριξη, όταν προκύπτει η ανάγκη

 • Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής
 • Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών και τον χειρισμό υπολογιστή
 • Υποστήριξη στο διάβασμα για την εξεταστική
 • Εκμάθηση υπολογιστών

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
 • Υποστήριξη στον χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κ.λπ.)
 • Υποστήριξη ως βοηθός γραφής

Όροι συμμετοχής

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης ο εθελοντής και ο ΦμεΑ αποδέχονται τους ορισμένους κανόνες και κατανοούν ότι σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς δεν τηρηθεί, η Υπηρεσία Εθελοντισμού έχει το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις, όπως τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Οι όροι συμμετοχής και συνεργασίας υπαγορεύονται στο έγγραφο “Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού“.

Στιγμιότυπα από εθελοντικές δράσεις

Βοηθός γραφής
Ανάγνωση κειμένου
Συνοδεία
Συνοδεία
Βιωματική ομάδα χρήσης αμαξιδίου

Θέλω να  …

Είμαι ΦμεΑ και:

Επιθυμώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης για ΦμεΑ.

Επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθελοντισμού στο 2107275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr, Δευτέρα με Παρασκευή, 08:30 με 16:30.


Θέλω να ενταχτώ για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εθελοντισμού.

Προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού είναι η συμπλήρωση του Εντύπου Καταγραφής Αναγκών και η συστηματική ενημέρωσή του σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σου.

Για να δηλώσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να κλείσεις ένα ραντεβού με  τον αρμόδιο υπάλληλο της ΜοΠροΦμεΑ. Μαζί, θα αναλύσετε τα εμπόδια που συναντάς στις σπουδές σου και θα προετοιμάσετε τη βέλτιστη υποστήριξή σου από εθελοντές συμφοιτητές σου. Επίσης, θα λάβεις γνώση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εθελοντισμού. Επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθελοντισμού στο τηλέφωνο 210 7275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.

Η συνάντηση ένταξης στο πρόγραμμα εθελοντισμού μπορεί να συνδυαστεί με τη συνάντηση γνωριμίας με τη ΜοΠροΦμεΑ, στην οποία μπορείς να ενημερωθείς για όλες τις υπηρεσίες του ΕΚΠΑ που σε αφορούν.

Επίσης, συνιστάται και προηγούμενη συνάντησή σου με τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου, στην οποία  θα του έχεις περιγράψει τα εμπόδια που συναντάς στη φοίτησή σου και θα τον έχεις ενημερώσει για τα μαθήματα που σκοπεύεις να παρακολουθήσεις. Η διαδικασία κοινοποίησης του προγράμματός σου και των αναγκών σου στον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου είναι απαραίτητη κάθε εξάμηνο για την πλήρη κινητοποίηση του ΕΚΠΑ ώστε να αρθούν τα εμπόδια που συναντάς στις σπουδές σου.


Θέλω να δηλώσω τις συστηματικές μου ανάγκες σε εθελοντική υποστήριξη για το τρέχον διδακτικό εξάμηνο.

Μόλις γνωρίζεις το πρόγραμμα των μαθημάτων που θα παρακολουθήσεις το τρέχον εξάμηνο, συμπλήρωσε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λήψη Εθελοντικής Υποστήριξης (ΦΛΕΥ). Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο κάθε εξάμηνο. Στείλε τη ΦΛΕΥ στο ariadni@nulldi.uoa.gr.


Θέλω να κάνω Αίτημα Έκτακτης Υποστήριξης το οποίο δεν αφορά τις συστηματικές μου ανάγκες.

Για ανάγκες που δεν υπάγονται στη συστηματική σου υποστήριξη, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, συμπλήρωσε το Αίτημα Έκτακτης Υποστήριξης.


Θέλω εθελοντές να παραλάβουν για μένα συγγράμματα του Ευδόξου από τα σημεία διανομής.

Για να αιτηθείς την παραλαβή συγγραμμάτων του Ευδόξου θα χρειαστεί να στείλεις στο ariadni@nulldi.uoa.gr τα στοιχεία που αναφέρονται στον συγκεντρωτικό πίνακα που εμφανίζεται στο τελευταίο βήμα της δήλωσης συγγραμμάτων στον Εύδοξο (Παράδειγμα πίνακα λίστας συγγραμμάτων του Ευδόξου προς παραλαβή) καθώς και συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Εξουσιοδότηση για την παραλαβή των συγγραμμάτων. Ύστερα από την επεξεργασία του αιτήματός σου και μόλις συγκεντρωθούν τα συγγράμματά σου, η Μονάδα θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. (Σε περίπτωση δυσκολίας ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ΥΕ στο 2107275130)


Θέλω να αιτηθώ υποστήριξη από εθελοντή για την εξεταστική περίοδο.

Ενημέρωσε τον Σύμβουλο Καθηγητή του Τμήματός σου για τα μαθήματα στα οποία σκοπεύεις να εξεταστείς και για την υποστήριξη που επιθυμείς να λάβεις. Θα συντονίσει τη δρομολόγηση του αιτήματός σου και θα μεριμνήσει για την έγκαιρη σχετική ενημέρωσή σου. Προσοχή: η κοινοποίηση του προγράμματός σου πρέπει να γίνει για κάθε εξεταστική, το πολύ πέντε μέρες μετά την ανακοίνωσής του από τη γραμματεία για να διεκπεραιωθεί το αίτημά σου.

Είμαι Εθελοντής και:

Θέλω να λάβω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης για ΦμεΑ.

Επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθελοντισμού στο τηλέφωνο 2107275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.


Θέλω να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού για πρώτη φορά.

Για να ενταχτείς στην ομάδα εθελοντών της ΜοΠροΦμεΑ θα πρέπει να περάσεις από μια σύντομη συνέντευξη και να δεχτείς να λάβεις μια βασική κατάρτιση. Επικοινώνησε με τη Μονάδα Προσβασιμότητας στο τηλέφωνο 2107275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr για να κλείσεις ραντεβού για τη συνέντευξη και για να μάθεις πότε θα γίνουν οι καταρτίσεις που σε αφορούν.


Ποια κατάρτιση προσφέρει η ΜοΠρο;

Οι εθελοντές της ΜοΠρο παρακολουθούν υποχρεωτικά μια κατάρτιση η οποία χωρίζεται σε 3 μέρη:

 • Το 1ο  μέρος αφορά την παρουσίαση των υπηρεσιών της ΜοΠρο και των δομών και των ρυθμίσεων που αφορούν τους ΦμεΑ του ΕΚΠΑ.
 • Στο 2ο μέρος αναλύονται τα εμπόδια που συναντούν οι ΦμεΑ στις σπουδές τους και οι τρόποι που μπορούν εθελοντές συμφοιτητές τους να τους υποστηρίξουν, καθώς και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα .
 • Στο 3ο μέρος της κατάρτισης, οι υποψήφιοι εθελοντές θα μπορέσουν βιωματικά, με συντονίστρια την Ψυχολόγο της Μονάδας Προσβασιμότητας, να αναγνωρίσουν το κατά πόσο η αντίληψη που έχουν σχηματίσει για την Αναπηρία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους απέναντι στα άτομα που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν.

Το κάθε μέρος διαρκεί 2 ώρες και διεξάγεται πολλές φορές κατά την διάρκεια του εξαμήνου, προς επιλογή των υποψήφιων εθελοντών.
Συμπληρωματικά προσφέρονται καταρτίσεις που αφορούν:

 • Τεχνικές συνοδού χρήστη χειροκίνητου αμαξιδίου (Βιωματική ημερίδα, 4 ώρες)
 • Τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης (Βιωματική ημερίδα, 4 ώρες)
 • Υποστήριξη σε φοιτητές με απώλεια ακοής (Ενημέρωση, 1 ώρα)
 • Υποστήριξη σε φοιτητές με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (Ενημέρωση, 2 ώρες)
 • «Εντυποαναπηρία και εκπαιδευτικό υλικό: Προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα (Ενημέρωση, 1 ώρα)

Το πρόγραμμα των καταρτίσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της μονάδας (rss feeds; + Παραπομπή να ανοίξει παράθυρο στις ανακοινώσεις). Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική στο τηλέφωνο 2107275130 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.


Στην πρόσκληση εθελοντών, δεν αναφέρονται ανάγκες που να αφορούν το Τμήμα μου. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Εάν έχεις τη διάθεση και τον χρόνο να υποστηρίξεις άτομα που φοιτούν σε διαφορετική σχολή από τη δική σου,  η συμμετοχή σου θα φανεί χρήσιμη. Μη διστάσεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου.


Το πρόγραμμά μου είναι περιορισμένο/δεν παρακολουθώ συστηματικά κάποιο μάθημα/τα κενά μου δεν είναι σταθερά. Μπορώ παρόλα αυτά κάπως να βοηθήσω;

Υπάρχουν αποστολές που θα μπορούσαν να σου ταιριάζουν. Επικοινώνησε με τη Υπηρεσία Εθελοντισμού για να συζητήσεις τις δυνατότητές σου.


Πόσο θα διαρκέσει η δέσμευση μου;

Η δέσμευση του ενεργού εθελοντή ισχύει για ένα εξάμηνο. Μπορείς όμως να ανανεώσεις το ενδιαφέρον σου ανάλογα με το πρόγραμμά σου, για όσο διαρκεί η φοίτησή σου.


Θέλω να δηλώσω τις διαθεσιμότητές μου για το τρέχον εξάμηνο.

Συμπλήρωσε την Φόρμα Προσφοράς Εθελοντικής Υποστήριξης (ΦΠΕΥ) μόλις γνωρίζεις το πρόγραμμά σου. Η Υπηρεσία Εθελοντισμού θα σου προτείνει αποστολές που σου ταιριάζουν, ανάλογα με τα αιτήματα των ΦμεΑ του τρέχοντος εξαμήνου.


Θέλω να θυμηθώ πώς μετατρέπουμε σημειώσεις σε ηλεκτρονική προσβάσιμη μορφή.

Σημειώσεις της τελευταίας κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ (οδηγίες για Word 2003 σεPPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF)).


Θέλω να θυμηθώ πώς συνοδεύουμε άτομα που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σημειώσεις της τελευταίας κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ (προσεχώς, σύνδεσμος).


Θέλω να θυμηθώ πώς συνοδεύουμε άτομα με απώλεια όρασης.

Σημειώσεις της τελευταίας κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ (προσεχώς, σύνδεσμος).


Θέλω να θυμηθώ πώς υποστηρίζουμε φοιτητές με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού.

Σημειώσεις της τελευταίας κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ (προσεχώς, σύνδεσμος).


Θέλω να θυμηθώ πώς υποστηρίζουμε φοιτητές με απώλεια ακοής.

Σημειώσεις της τελευταίας κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ (προσεχώς, σύνδεσμος).

Είμαι Σύμβουλος Καθηγητής και:

Θέλω να κάνω αίτημα για εθελοντή βοηθό στις εξετάσεις.

Για να γίνει το αίτημα θα πρέπει να έχει προηγηθεί:

 1. Η συνάντηση γνωριμίας με τον ΦμεΑ, όπου θα έχετε διαπιστώσει τα εμπόδια που συναντά για την εξέτασή του και θα έχετε καταλήξει στις κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξέταση του
 2. Η κοινοποίησή σε εσάς από εκείνον του προγράμματος των μαθημάτων των οποίο πρόκειται να εξεταστεί
 3. Η συνεννόηση, ύστερα από πρωτοβουλία σας, με τους εξεταστές για να βεβαιωθείτε για :
  1. Την συναίνεσή τους όσον αφορά την υποστήριξη από βοηθό γραφής ή χειρισμού εξοπλισμού εργαστηρίου, εάν χρειαστεί.
  2. την τοποθεσία και την προσβασιμότητα της αίθουσας, την τοποθεσία ξεχωριστής αίθουσας εάν απαιτείται,
  3. την τελική ώρα , διάρκεια και μέρα της εξέτασης,
  4. την κατανόηση, από μεριάς όλων των συντελεστών που δρομολογούν τις ρυθμίσεις της εκάστοτε εξέτασης, των διαδικαστικών λεπτομερειών (επιπλέον τεχνολογική υποστήριξη, τρόπος παράδοσης του γραπτού μετά το πέρας της εξέτασης, απαιτούμενες γνώσεις των εθελοντών…)
  5. την επιτήρηση της εξέτασης εάν γίνει σε ξεχωριστή αίθουσα,
  6. την ύπαρξη ενός αρμόδιου άτομου για την επίλυση ζητημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Εφόσον βεβαιωθήκατε ότι διεκπεραιωθήκανε τα ανωτέρω, συμπληρώστε το έντυπο αιτήματος (Αίτημα Συμβούλου Καθηγητή για υποστήριξη της ΜοΠροΦμεΑ στις εξετάσεις). Θα λάβετε ενημέρωση από τη ΜοΠροΦμεΑ για την πορεία του αιτήματος σας και μόλις βρεθούν τα κατάλληλα άτομα, τα στοιχεία των εθελοντών. Θα μπορέσετε έτσι με την σειρά σας να ενημερώσετε τον ΦμεΑ όσον αφορά τις λεπτομέρειες της υποστήριξής του.
Προσοχή:

 • Η ικανοποιητική διεκπεραίωση του αιτήματος εξαρτάται από την έγκαιρη κατάθεσή του.
 • Το όνομα των εθελοντών και τα στοιχεία επικοινωνίας τους δεν κοινοποιούνται ποτέ στον ΦμεΑ. Η γνωριμία γίνεται δέκα λεπτά πριν την εξέταση.
 • Στη περίπτωση υποστήριξης στη μετακίνηση στους χώρους, το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ενήμερος για το μέρος συνάντησης του εθελοντή και του ΦμεΑ, για την προσβασιμότητα των διαδρομών τους και για την ακριβή ώρα προσέλευσης του ΦμεΑ και του βοηθού του. Ο ρόλος του είναι και να ενημερώνει τις δύο μεριές για την ώρα προσέλευσης τους, εάν αυτή μεταβληθεί. Ο εθελοντής, ο ΦμεΑ και η Μονάδα Προσβασιμότητας πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του, εκείνος τα δικά τους.
 • Στη περίπτωση που ο εθελοντής φοιτά στο ίδιο Τμήμα με τον ΦμεΑ ή σε Τμήμα όπου το γνωστικό αντικείμενο της εξέτασης του είναι οικείο χρησιμοποιείται ως βοηθός στη μετακίνηση στους χώρους και ως βοηθός στο αμφιθέατρο, ο επιτηρητής θα πρέπει να είναι παρόν κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Ο αρμόδιος γραμματέας του Τμήματός σας (http://access.uoa.gr/?page_id=68 )μπορεί, ύστερα από την δική σας εξουσιοδότηση όσον αφορά τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, να αναλάβει την συνεννόηση μ ε τους υπόλοιπους καθηγητές καθώς και με τη ΜοΠροΦμεΑ και τον ΦμεΑ, εφόσον έχει προηγηθεί η « συνάντηση γνωριμίας».

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση ΦμεΑ μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο του συνδέσμου http://access.uoa.gr/?page_id=13  ή να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία στο (σύνδεσμος με στοιχεία επικοινωνίας) .


Θέλω να προωθήσω το κάλεσμα εθελοντών για το τρέχον εξάμηνο.

Προσοχή: Δεν συνιστάται η προφορική πρόσκληση εθελοντών στο μάθημα για κάποιον συγκεκριμένο ΦμεΑ: ενδεχομένως ΦμεΑ θα επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους ή θα νιώσουν στιγματισμένοι.
Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της πρόσκλησης εθελοντών εδώ (προσεχώς, σύνδεσμος με αφίσες εθελοντών και γενική ανακοίνωση : κάλεσμα εθελοντών για κατέβασμα)

Αφίσες καμπάνιας ευαισθητοποίησης

 
αφίσα γίνε εθελοντής 2