Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η Μονάδα Προσβασιμότητας καλεί τους Φοιτητές με Αναπηρία που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη από εθελοντές το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με την αποστολή email στη διεύθυνση accessπάπακιuoa.gr με τα εξής:

 • Όνομα:
 • Επώνυμο:
 • Κινητό τηλέφωνο:
 • Σταθερό τηλέφωνο:
 • Ηλ. ταχυδρομείο:
 • Τμήμα φοίτησης:
 • Αριθμό μητρώου φοιτητή:
 • Εξάμηνο σπουδών:
 • Τι κατηγορία υποστήριξης επιθυμώ να λάβω από εθελοντές:

Πρόγραμμα των μαθημάτων στα οποία θα χρειαστώ υποστήριξη το τρέχον εξάμηνο (υποχρεωτική αναφορά των εξής: τίτλος μαθήματος, κλιμάκιο φοιτητή, όνομα διδάσκοντα και αίθουσα όπου διεξάγεται το μάθημα):

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
9:00-10:00
10:00-11:00
...

Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής email, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους τηλεφωνικά στο 210 7275130 (κα Βελισσαροπούλου).

Για να λάβουν εθελοντική υποστήριξη οι Φοιτητές με Αναπηρία θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι:

 • Έχουν καταθέσει το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών στη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία http://access.uoa.gr/Unit%20Declaration%20Files/StudentNeeds.pdf
 • Έχουν ενημερωθεί για την Υπηρεσία Εθελοντισμού από την συντονίστρια της Υπηρεσίας κα Αριάδνη Βελισσαροπούλου (τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadniπάπακιdi.uoa.gr)
 • Έχουν καταθέσει ιατρική γνωμάτευση της αναπηρίας τους στη γραμματεία του Τμήματός τους, εκτός εάν έχουν κάνει εισαγωγή στο ΕΚΠΑ με τον ειδικό νόμο 5% για ΑμεΑ.
 • Έχουν συναντήσει τον Σύμβουλο καθηγητή του Τμήματός τους και έχουν εξετάσει μαζί του τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις που επιθυμούν να λάβουν κατά την διάρκεια της φοίτησής τους.

Οι Φοιτητές με Αναπηρία οι οποίοι γνωρίζουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο και επιθυμούν να λάβουν εθελοντική υποστήριξη, καλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της υπηρεσίας, κα Βελισσαροπούλου.

Οι Φοιτητές με Αναπηρία οι οποίοι γνωρίζουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο και επιθυμούν να λάβουν εθελοντική υποστήριξη, καλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της υπηρεσίας, κα Βελισσαροπούλου.

Οι Φοιτητές με Αναπηρία οι οποίοι γνωρίζουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν το χειμερινό εξάμηνο και επιθυμούν να λάβουν εθελοντική υποστήριξη, καλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της υπηρεσίας, κα Βελισσαροπούλου.