Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έναρξη μαθημάτων στο ΕΚΠΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 έγινε η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Μονάδα Προσβασιμότητας των Φοιτητών με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) καλεί τους φοιτητές με αναπηρία, εφόσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση access@nulluoa.gr,
  • τηλεφωνική συμπλήρωση και υποβολή από τους υπαλλήλους της Μονάδας Προσβασιμότητας (τηλέφωνα 2107275688, 2107275130, 2107275183),
  • συμπλήρωση και υποβολή στο γραφείο της ΜοΠροΦμεΑ στο κτήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ισόγειο, Γραφείο Ι14, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα).

Επίσης, σε περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Μεταφοράς, θα πρέπει να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου και αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση access@nulluoa.gr,
  • τηλεφωνική συμπλήρωση και υποβολή από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσία Μεταφοράς (τηλέφωνα 2107275183 ή 6955096720),
  • Συμπλήρωση και υποβολή στο γραφείο της ΜοΠροΦμεΑ στο κτήριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ισόγειο, Γραφείο Ι14, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα).